Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
2on Curs avançat en el Diagnòstic i Tractament de la Patologia Tiroïdal amb Ecografia

Dies 25 i 26 d'abril de 2016

25-04-2016 | Sala 1

08:30 - 08:45 Benvinguda

08:45 - 09:00 Presentació del curs

09:00 - 09:20 Mòdul 1: Principis de l'Ecografia de la Tiroide. Aportació al Diagnòstic i Seguiment de la Patologia Tiroïdal

Introducció a l'Ecografia del Coll i l'Informe Ecpgràfic

Presentador/a: Dr. Mattia Squarcia

Aportació de l'Ecografia a la Valoració de la Patologia Nodular Tiroïdal

Ponent: Dr. Xavier Serres

Aportació de l'Ecografia a la Patologia Tiroïdal no Nodular

Presentador/a: Dr. Ignasi Castells

Seguiment del pacient amb nòdul tiroïdal i càncer de tiroide segons noves guies

Presentador/a: Dra. Fina Biarnés

Descans - Cafè

Pràctica Diagnòstica en Pacients

25-04-2016 | Sala 5

10:40 - 14:00 *

Pràctica Diagnòstica en Pacients

25-04-2016 | Sala 7

10:40 - 14:00 *

Pràctica Diagnòstica en Pacients

25-04-2016 | Sala 1

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 20:00 Mòdul 2: Punció d'Aspiració amb Agulla Fina (PAAF) i Procediments Terapèutics guiats per Ecografia

Algoritmes i Presa de Decisió, de l'Ecografia a la Citologia

Ponent: Dr. Mattia Squarcia

Ponent: Dr. Ignasi Castells

La PAAF Ecoguiada com Eina Diagnòstica: La PAAF com a eina diagnòstica

Ponent: Dr. Xavier Serres

Procediments Terapeutics guiats per Ecografia: L'ablació de nòduls amb RF

Ponent: Dr. Xavier Serres

Procediments Terapeutics guiats per Ecografia: L'ablació de nòduls amb làsser

Ponent: Dr. Mattia Squarcia

L'alcoholització de quists

Ponent: Dr. Jorge Luís Reverter.

Pràctica d'Aspiració amb Agulla Fina i alcoholització de Nòduls i Quists Usant els Simuladors d'ECOMEDPAD i altres Phantoms

25-04-2016 | Sala 5

17:00 - 20:00 *

Pràctica d'Aspiració amb Agulla Fina i alcoholització de Nòduls i Quists Usant els Simuladors d'ECOMEDPAD i altres Phantoms

25-04-2016 | Sala 7

17:00 - 20:00 *

Pràctica d'Aspiració amb Agulla Fina i alcoholització de Nòduls i Quists Usant els Simuladors d'ECOMEDPAD i altres Phantoms

26-04-2016 | Sala 1

09:00 - 10:30 Mòdul 3: Processament i interpretació de la Citologia de la Tiroide

Ponent: Dra. Carmela Iglesias Felip  

Ponent: Dra. Nuria Pardo Matamoros  

Ponent: Dra. Antònia Bauzà  

Fonaments teòrics de la citologia de tiroide. Obtenció de les mostres, processament i tinció del material i tècniques complementàries

Evolució de les classificacions diagnòstiques, interpretació citològica i marcadors moleculars

Descans - Cafè

26-04-2016 | Sala 5

10:30 - 12:30 Pràctiques de Processament i Tinció del material Citològic, Interpretació de Diferents Extensions Citològiques al Microscopi

26-04-2016 | Sala 1

12:30 - 14:00 Mòdul 4: Presentació de Casos Clínics reals

Discussió en comú Usant Votació Electrònica

Ponent: Dr. Ignasi Castells Fusté

Ponent: Dra. Fina Biarnés

14:00 - 15:00 Dinar

26-04-2016 | Sala 1

15:00 - 19:00 Mòdul 5: Ablació de Nòduls Tiroïdals Benignes per Radiofreqüencia i per Làser

Ponent: Dr. Xavier Serres  

Ponent: Dr. Mattia Squarcia  

Ponent: Dr. Ferran Rius Riu  

Pràctica d'Ablació per Radiofrequúència i Làser en

26-04-2016 | Sala 5

15:00 - 19:00 Pràctica d'Ablació per Radiofrequúència i Làser en

26-04-2016 | Sala 7

15:00 - 19:00 Pràctica d'Ablació per Radiofreqüència i Làser en

26-04-2016 | Sala 1

19:00 - 20:00 Examen Teòric

20:00 - 20:00 Finalització de la Jornada