L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Associació Catalana de Medicina del Treball 
Taller: Tuberculosi laboral

Dimecres, 22 de setembre de 2010

Professor/a:  Mª Jesús Rodríguez Bayarri

Departamento de enfermedades profesionales, Asepeyo

22-09-2010 | Sala 3

16:00 - 20:00 Temari:

Actualització conceptes tuberculosi, epidemiologia i marc actual en el nostre medi

Exposició casos pràctics de tuberculosi en àmbit laboral

Pràctica sobre estudi de contactes

Conclusions i discussió relació TBC amb treball

Finalització del seminari