imatge entitat
Societat Catalana de Farmàcia Clínica 
XVII Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia
Medicaments biotecnològics: el valor de la innovació

Dimarts, 21 de juny de 2011. Can Caralleu

21-06-2011 | Auditori

09:00 - 09:30 Inauguració Oficial

09:30 - 10:30 Sessió inaugural. Medicaments biotecnològics.

Ponent:  Antonio Blázquez Pérez obrir document Medicaments biotecnològics

Jefe de Servicio. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano

11:00 - 12:30 Taula Rodona I. Sostenibilitat de la innovació en medicamnets biotecnològics.

Moderador/a:  Alba Prat Casanovas  

Gerència d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries - Servei Català de la Salut

Controvèrsies sobre la substitució de les insulines convencionals pels nous anàlegs de qüestionable valor innovador.

Ponent:  Jaume Arroyo Bros obrir document Controvèrsies sobre substitució de les insulines convencionals pels nous anàlegs de qüestionable val

Endocrinòleg de l'Hospital de Sabadell, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

Sostenibilitat de la innovació farmacèutica

Ponent:  Alvaro Hidalgo Vega obrir document presentació

Professor titular del Departament d'anàlisi econòmic i finances de la Universitat de Castilla La Mancha

La mesura el valor de la innovació

Ponent:  Núria Paladio obrir document presentació

Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut(AIAQS)

12:30 - 14:00 Taula Rodona II. Els biosimilars.

Moderador/a:  Carmen Alerany Pardo  

Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Biotecnològics innovadors

Ponent:  José Motellón García obrir document presentació

Director Mèdic de Laboratoris Amgen

Biosimilars. per què sí?

Ponent:  Cedric Burg obrir document presentació

Director Médic de Laboratoris Teva Ratiopharm

Biotecnològics i equivalència terapèutica

Ponent:  Olga Delgado Sanchez obrir document presentació

Farmacèutica adjunt de l'Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

15:00 - 15:30 Presentació dels resultats de la quarta beca Joaquim Bonal. Incorporació de la valoració de la funció hepàtica al procés de validació farmacèutica.

Ponent:  Icíar Martínez López obrir document presentació

Hospital Universitari Son Dureta, Palma de Mallorca

15:30 - 16:00 Resultat de l'enquesta realitzada a pacients atesos a les unitats de farmàcia de pacients externs.

Ponent:  Juan González Valdivieso obrir document presentacio

Coordinador de l'enquesta. Farmacèutic adjunt del Consorci Sanitari de Terrassa

Ponent:  Manuela González Navarro  

Coordinadora de l'enquesta. Farmacèutica adjunt del Consorci Sanitari de Terrassa

16:00 - 16:30 Resultats del Grup MHDA de la SCFC

Ponent:  Joan-Antoni Schoenenberger Arnáiz obrir document presentacio

Cap de Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

16:30 - 17:00 Conclusions i Cloenda

Ponent:  Antoni Gilabert Perramon  

Gerent d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries del CatSalut