imatge entitat
Societat Catalana de Contracepció 
L'anticoncepció i la seva pràctica

Del 26 de gener al 8 de març de 2012

26-01-2012 | Auditori CAMFIC | C/ Diputació, 316 (Barcelona)

15:00 - 19:00 Mòdul 1: Drets i necessitats en salut sexual i reproductiva

Presentació

Aspectes psicosocials i ètics de la contracepció

Acollida a la demanda de contracepció. Importància de l'entrevista clínica

Taller: L'entrevista clínica

02-02-2012 | Auditori CAMFIC | C/ Diputació, 316 (Barcelona)

15:00 - 19:00 Mòdul 2: Aspectes bàsics de l'anticoncepció. Mètodes naturals i de barrera

Consell contraceptiu

Fisiologia del cicle hormonal femení. Mètodes contraceptius naturals

Mètodes de barrera (preservatiu masculí i femení)

Casos clínics

Taller de diafragma

09-02-2012 | Auditori CAMFIC | C/ Diputació, 316 (Barcelona)

15:00 - 19:00 Mòdul 3: Anticoncepció hormonal combinada

Anticoncepció hormonal combinada. Diferents tipus gestàgens

Prescripció d'anticoncepció hormonal combinada

Risc tromboembòlic de l'anticoncepció hormonal

Casos clínics

16-02-2012 | Auditori CAMFIC | C/ Diputació, 316 (Barcelona)

15:00 - 19:00 Mòdul 4: Anticoncepció hormonal només amb gestàgens

Anticoncepció hormonal només amb gestàgens

Maneig del sagnats

Casos clínics

Taller de capacitació per a la inserció d'implants anticonceptius

23-02-2012 | Auditori CAMFIC | C/ Diputació, 316 (Barcelona)

15:00 - 19:00 Mòdul 5: Anticoncepció intrauterina i permanent

Anticoncepció intrauterina

Contracepció permanent femenina i masculina

Casos clínics

Taller d'inserció de dispositiu Intrauterí

01-03-2012 | Auditori CAMFIC | C/ Diputació, 316 (Barcelona)

15:00 - 19:00 Mòdul 6: Anticoncepció d'emergència i atenció a l'avortament

Anticoncepció d'emergència

Atenció a la demanda d'avortament

Casos clínics

08-03-2012 | Auditori CAMFIC | C/ Diputació, 316 (Barcelona)

15:00 - 19:00 Mòdul 7: Anticoncepció en situacions específiques

Anticoncepció i infeccions de transmissió sexual

Anticoncepció i adolescència

Anticoncepció en situacions especials

Casos clínics

Avaluació i examen