imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
Curs de Reanimació Cardiopulmonar Avançada Pediàtrica i Neonatal

Dies, 24, 25 i 26 de novembre de 2011

Observacions: Activitat Acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 5.3 crèdits i 25 hores lectives

24-11-2011 | 08:00 - 20:00 | Sala 3

24-11-2011 | 08:00 - 20:00 | Sala 4

24-11-2011 | 08:00 - 20:00 | Sala 5

24-11-2011 | 08:00 - 20:00 | Sala 6

25-11-2011 | 08:00 - 21:00 | Sala 3

25-11-2011 | 08:00 - 21:00 | Sala 6

25-11-2011 | 08:00 - 21:00 | Sala 5

25-11-2011 | 08:00 - 21:00 | Sala 7

26-11-2011 | 08:00 - 15:00 | Sala 3

26-11-2011 | 08:00 - 15:00 | Sala 5

26-11-2011 | 08:00 - 15:00 | Sala 6

26-11-2011 | 08:00 - 15:00 | Sala 7