imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 
IV Jornada d'Infermeria: Maneig de l'ecògraf i canalització vascular perifèrica

Dijous, 11 de desembre de 2014 | 09:00h | Sala 5 L'Acadèmia-Can Caralleu

11-12-2014 | Sala 5

09:00 - 09:10 Presentació de la Jornada

Presentador/a:  M. Carmen Moreno Arroyo  

Infermera. Membre del Comitè Científic de la SOCMIC

Presentador/a:  Lídia Martí Hereu  

Infermera. Membre del Comitè Científic de la SOCMIC

09:10 - 10:40 Mòdul Teòric

Ponent:  Xavier García Alarcon  

Infermer Clínic. Coordinador Programa ECMO Pediàtric I Neonatal. Equip de Trasplantament. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Record anatòmic vascular de l'extremitat superior

Interpretació de la imatge ecogràfica

Descripció de la tècnica

Maneig i cures

10:40 - 11:00 Descans-Cafè

11:00 - 12:30 Mòdul Pràctic

Maneig pràctic de l'ecògraf

Pràctica d'identificació d'estructures vasculars amb l'ecògraf

Pràctica de punció venosa amb simuladors

12:30 - 12:45 Avaluació de la Jornada

12:45 - 13:45 Cloenda

15:00 - 15:30 Presentació de la Jornada

Presentador/a:  M. Carmen Moreno Arroyo  

Infermera. Membre del Comitè Científic de la SOCMIC

Presentador/a:  Lídia Martí Hereu  

Infermera. Membre del Comitè Científic de la SOCMIC

15:40 - 17:10 Mòdul Teòric

Ponent:  Xavier García Alarcon  

Infermer Clínic. Coordinador Programa ECMO Pediàtric I Neonatal. Equip de Trasplantament. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Record anatòmic vascular de l'extremitat superior

Interpretació de la imatge ecogràfica

Descripció de la tècnica

Maneig i cures

17:10 - 17:30 Descans-Cafè

17:30 - 19:00 Mòdul Pràctic

Maneig pràctic de l'ecògraf

Pràctica d'identificació d'estructures vasculars amb l'ecògraf

Pràctica de punció venosa amb simuladors

19:00 - 19:15 Avaluació de la Jornada