imatge entitat
Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica 
V Reunió Anual de la Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica

Divendres, 31 de maig de 2013|08:30h|Hospital Universitari de Bellvitge

31-05-2013 | Sala d'Actes Hospital Universitari de Bellvitge | Feixa Llarga s/n (Hospitalet de Llobregat)

08:30 - 09:00 Benvinguda

Presentador/a:  Carles Bartolomé  

Director mèdic de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent:  A. Martínez Yelamos  

Hospital Universitari de Bellvitge

Presentador/a:  J. Montero  

Hospital Universitari de Bellvitge

09:00 - 11:00 ELA: de les bases al diagnòstic

Moderador/a:  J. Montero  

Hospital Universitari de Bellvitge

Nous criteris diagnòstics

Ponent:  M. Povedano

Servei de Neurologia, Secció Neurofisiologia. Hospital Univeritari de Bellvitge

Estudi de la primera neurona motora en el diagnòstic de l'ELA

Ponent:  N. Raguer

Servei de Neurofisiologia Clínica. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Dinàmica dels ponts disulfur en la superòxid-dismutasa 1 humana

Ponent:  C. Solsona

Departament de Patologia i Teràpies Experimentals. Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona

11:00 - 11:30 Pausa i cafè

11:30 - 14:00 Tractaments amb estimulació cerebral

Moderador/a:  JM Espadaler  

Servei de Neurofisiologia Clínica. Hospital de Mar, Barcelona

Registres neurofisiològics amb elèctrodes profunds

Ponent:  J. Valls-Solé

Unitat d'Electromiografia, Control Motor i Dolor Neuropàtic. Neurologia. Hospital Clínic, Barcelona

Estimulació cerebral no invasiva en el dolor. Perspectives de futur

Presentador/a:  Maria Ferrándiz

Presidenta de la Societat Catalana de Neurofisiologia clínica

Ponent:  J. Pedro

Servei de Neurologia, Secció Neurofisiologia. Hospital Univeritari de Bellvitge

Estimulació no invasiva en Neurorehabilitació

Ponent:  R. Pelayo

Servei de Neurologia. Institut Guttmann. Hospital de Neurorehabilitació, Badalona

Taula rodona: Neuromodulació per estimulació del sistema nerviós

Ponent:  JM. Espadaler

Servei de Neurofisiologia Clínica. Hospital de Mar, Barcelona

Ponent:  J. Montero

Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent:  J. Valls-Solé

Unitat d'Electromiografia, Control Motor i Dolor Neuropàtic. Neurologia. Hospital Clínic, Barcelona

14:00 - 16:00 Sessió de pòsters / Dinar de treball

16:00 - 18:00 Tallers simultanis

Taller 1: Exploracions neurofisiològiques en trastorns del moviment

Ponent:  J. Valls-Solé

Unitat d'Electromiografia, Control Motor i Dolor Neuropàtic. Neurologia. Hospital Clínic, Barcelona

Ponent:  S. Yagüe

Taller 2: EEG i potencials evocats en pacients crítics

Ponent:  M. Veciana

Ponent:  J. Pedro

Ponent:  I. Moreno

Taller 3: Estudi electrofisiològic de la musculatura respiratòria

Ponent:  M. Povedano

Servei de Neurologia, Secció Neurofisiologia. Hospital Univeritari de Bellvitge

Taller 4: Tot el que vostè vol saber sobre la síndrome del canal carpià, i no gosava preguntar

Ponent:  J. Montero

Hospital Universitari de Bellvitge

Taller 5: Monitorització intraoperatòria (IOM)

Ponent:  I. Fernández Conejero