imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular 
Sessions científiques 2010-2011

Del 25 d'octubre de 2010 al 6 de juny de 2011 |19:30| Sala 9

25-10-2010 | Sala 9

17-01-2011 | Sala 9

06-06-2011 | Sala 1

19:30 - 20:00 Anatomia morfofuncional d'òrgans i sistemes en exploracions híbrides I : Cap i Coll

Moderador/a:  Dr. A. Fernández León  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Ponent:  Esther Granell Moreno Contingut restringit als socis de la societat o filial Anatomía funcional del cuello

20:00 - 22:00 Assemblea General Ordinària

1r. Aprovació de l'acta anterior

2n. Informe del President

3r. Informe del Tresorer

4t. Possibilitats de canvi en les sessions de la SCMN pel curs 2012-13 (ubicació i dia)

5è. Atorgament de la Beca/Ajut de la SCMN

6è. Presentació de la nova pàgina web de la SCMN

7è. Precs i preguntes