L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Indicadors de salut i estandardització de taxes

Dies 19 i 26 d'octubre i 2 de novembre de 2010

Coordinador/a:  Miguel Martín Mateo

Observacions: Cursos semi-presencials

19-10-2010 | Facultat de Medicina de la UAB. Campus de Bellaterra | Bellaterra (Bellaterra)

17:00 - 20:00 Contingut

Introducció: el concepte de salut, aspectes multifactorials de l'estat de salut

Taxes, indicadors i mètodes d'estandardització: prevalença, incidència i recurrència, comparació de taxes mitjançant els mètodes d'estandardització directe i indirecte i les seves aplicacions, introducció a la modelització de taxes

Naturalesa estadística dels indicadors epidemiològics: variables de presencia o d'ocurrència, distribucions associades, estimació per interval, el fenomen de la sobredispersió

Anàlisi bivariat dels indicadors epidemiològics: raons d'avantatges o odds, quocients de prevalences, risc relatiu, contrasts d'hipòtesis per màxima versemblança

26-10-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB. Campus de Bellaterra | Bellaterra (Bellaterra)

02-11-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB. Campus de Bellaterra | Bellaterra (Bellaterra)