imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs de Metodologia Estadística

Del 4 al 6 d'abril de 2010

04-04-2011 | Sala 5

09:00 - 09:15 Entrega de documentació.

09:15 - 09:30 Presentació del curs.

Professor/a:  JC. Ortiz, S. Sabaté i J. Roldán.  

09:30 - 10:30 ¿Què és l'estadística?.

Professor/a:  J. Roldán.  

10:30 - 11:30 Fases d'una anàlisi estadística.

Professor/a:  J. Roldán.  

11:30 - 12:00 Descans

12:00 - 14:00 Anàlisi exploratòria de les dades.

Professor/a:  J. Roldán.  

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 17:00 Pràctiques sobre ordinador, introducció a l'SPSS.

Professor/a:  S. Sabaté.  

17:00 - 17:30 Descans

17:30 - 18:15 Pràctiques sobre ordinador, anàlisi exploratòria de les dades.

Professor/a:  J. Roldán.  

18:15 - 18:30 Descans

18:30 - 20:00 Pràctiques sobre ordinador, anàlisi exploratòria de les dades.

Professor/a:  S. Sabaté.  

05-04-2011 | Sala 5

09:00 - 10:00 Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística, rellevància clínica. Potència estadística i importància del mida mostral.

Professor/a:  J. Roldán.  

10:00 - 10:30 Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant.

Professor/a:  JC. Ortiz.  

10:30 - 11:00 Descans

11:00 - 12:00 Comparació de mitjanes.

Professor/a:  JC. Ortiz.  

12:00 - 13:00 Comparació de proporcions.

Professor/a:  S. Sabaté.  

13:00 - 14:00 Correlació i regressió.

Professor/a:  J. Roldán.  

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 16:30 Pràctiques sobre ordinador, comparació de mitjanes.

Professor/a:  JC: Ortiz  

16:30 - 17:00 Descans

17:00 - 18:30 Pràctiques sobre ordinador, comparació de proporcions.

Professor/a:  S. sabaté  

18:30 - 19:00 Descans

19:00 - 20:00 Pràctiques sobre ordinador, correlació i regressió.

Professor/a:  J. Roldán.  

06-04-2011 | Sala 5

09:00 - 10:00 Regressió logística.

Professor/a:  S.Sabaté  

10:00 - 11:00 Regressió lineal i múltiple.

Professor/a:  JC. Ortiz  

11:00 - 11:30 Descans

11:30 - 13:00 Anàlisi de supervivència.

Professor/a:  J. Roldán.  

13:00 - 14:00 Medicina basada en l'evidència: metanàlisi.

Professor/a:  J. Roldán.  

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 16:00 Habilitats per efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina.

Professor/a:  Roser Garcia-Guasch  

16:00 - 17:00 Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació.

Professor/a:  Jorge Castillo  

17:00 - 17:00 Clausura del curs.

06-04-2011 | - 20:00 | Sala 9