imatge entitat
Consell Català de Ressuscitació 
Suport vital bàsic amb instrumentació de la via aèria

Distància i presencial

Observacions: Hores de l'activitat: La durada del curs és de 4 hores presencials i 3 hores d'estudi a distància.
Data d'inici: Els cursos presencials de 6 hores s'efectuen seqüencialment al llarg de l'any segons demanda.
Lloc: Llocs de treball ( Àrees bàsiques, Hospitals, srveis mèdics de cntres sociosanitaris, serveis mèdics d'empreses, empreses sanitàries) o locals d'institucions docents (Acadèmia Ciències Mèdiques, Fundació Robert, Universitats, etc.)

29-09-2009 | Distància i presencial | Distància i presencial (Distància i presencial)

07:00 - 24:00 Primera classe (Teòrica): 50min.

Presentació del curs

Examen (amb fins diagnòstics)

Factors de risc de malalties cardiovasculars

Prevenció dels accidents

Introducció a la RCP

Identificació del problema

Sol·licitud d'ajuda

Reconeixement de la inconsciència

Desobstrucció de la via aèria

Posició de seguretat

Comprovació de la respiració i circulació

Substitució de la respiració

Subtitució de la circulació

Plans d'actuació en SVB

Suport vital pediàtric

RCP en accidents de carretera

07:00 - 24:00 Segona clase. Pràctiques de SVB: 120 minuts.

Diagnòstic del l'ACR. (Pràctica 1)

Tractament de l'ACR. (Pràctica 1)

Substitució de la ventilació. (Pràctica 1)

Substitució de la circulació. (Pràctica 1)

Desobstrucció de la via aèria. (Pràctica 2)

Posició lateral de seguretat. (Pràctica 2)

Suport vital pediàtric (optatiu). (Pràctica 2)

Extracció de casco (opcional, en grups especials). (Pràctica 2)

07:00 - 24:00 Tercera classe. Presentació del vídeo SVB : 20 minuts

07:00 - 24:00 Quarta classe. Teoria del maneig instrumentalitzat de la via aèria: 20 minuts

07:00 - 24:00 Quinta classe. Pràctica del maneig instrumentalitzat de la via aèria: 45 minuts

Cànules orofaríngies (i nasofaríngies). (Pràctica 3)

Mascaretes facials. (Pràctica 3)

Bossa - ressuscitadora autoinflable. (Pràctica 3)

07:00 - 24:00 Sexta classe. Avaluació teòrico-pràctica: 80 minuts

Test teòric: 20 minuts

Avaluació pràtica 60 minuts

Enquesta de qualitat del curs: 5 minuts

07:00 - 24:00 Setena classe. Clausura del curs: 10 minuts