L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 
Seminari de Formació en Lectura i Interpretació Crítica d'Articles

Dimarts, 22 d'abril de 2014 | 17:00h | Sala 8 L'Acadèmia - Can Caralleu

22-04-2014 | Sala 8

17:00 - 17:15 Introducció al Seminari i descripció dels objectius

Ponent:  Antonio Giménez Gaibar  

17:15 - 18:15 Medicina Basada en Proves, tipus de dissenys d'estudis. Pràctica de selecció de dissenys.

Ponent:  Jaume Marrugat  

18:15 - 19:00 Escriptura d'articles científics. Pràctica d'autoavaluació Tècniques de valoració d'articles científica

Ponent:  Jaume Marrugat  

19:00 - 19:15 Coffee-break

19:15 - 20:00 Nocions Estadístiques bàsiques i grandària mostral

Ponent:  Jaume Marrugat Contingut restringit als socis de la societat o filial Seminari de formació en lectura i interpretació crítica d'articles científics

20:00 - 20:50 Dos exemples de lectura crítica d'articles: Isquèmia crònica, Estenosi carotídia

Ponent:  Jaume Marrugat  

20:50 - 21:00 Cloenda

Ponent:  Antonio Giménez Gaibar