imatge entitat
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge 
Programa de Formació Continuada en Radiodiagnòstic- Curs Bàsic

Del 3 d'octubre de 2012 al 12 de juny de 2013 | 16:00h| Sala 9 L'Acadèmia - Can Caralleu

03-10-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 1 La RX simple d'abdomen: anatomia i semiologia radiològica

Professor/a:  Joan Canalias Corcoy

Hospital General de Vic

Tema 2 Estudi de la cavitat abdominal amb ecografia: Principis físics, tècnica i anatomia

Professor/a:  Victoria Garriga Farriol

Hospital de Granollers

Tema 3 Contrasts ecogràfics. Qué son i per a què serveixen?

Professor/a:  Jordi Puig Domingo

UDIAT - Parc Taulí

Tema 4 TC multidetector: bases de funcionament i implicacions en la patologia de l'abdomen

Professor/a:  Juan Sánchez Parrilla

Hospital del Mar

Tema 5 Contrasts en TC: què son, com funcionen i per què serveixen?

Professor/a:  Carles Valls Durán

Hospital Duran i Reynals

24-10-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 6 Anatomia de la cavitat abdominal (òrgans, espais intraperitoneals, mesenteri, retroperitoni i pelvis)

Professor/a:  Sergi Quiroga Gómez

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tema 7 Ecografia del tub digestiu. Com es fa i per a què serveix?

Professor/a:  Concepción Bru Saumell

Hospital Clínic

Tema 8 Com es fa l'estudi baritat del tub digestiu?

Professor/a:  Òscar Pozuelo Segura

Hospital del Vendrell

Tema 9 Diagnòstic radiològic amb agulla. Tècnica, materials, mètodes d'imatge i resultats

Professor/a:  María José Prieto del Rey

UDIAT - Parc Taulí

Tema 10 Biòpsia hepàtica. Indicacions, tècnica, limitacions i resultats. Alternatives endovasculars

Professor/a:  Luis Bianchi Cardona

Hospital Clínic

21-11-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 11 Imatges d'addició, defectes de repleció i compressió

Professor/a:  Núria Rosón Gradaille

Hospital Granollers

Tema 12 Estenosis en el tub digestiu

Professor/a:  Albert Maroto Genover

Hospital Dr. Josep Trueta

Tema 13 Alteració mucosa múltiple o difusa del tub digestiu

Professor/a:  Antoni Malet Munté

UDIAT - Parc Taulí

Tema 14 TC colonografia. Tècnica i indicacions

Professor/a:  Anna Darnell Martín

Hospital Clínic

Tema 15 Particularitats pediàtriques a l'estudi de l'intestí

Professor/a:  Cèsar Martín Martínez

UDIAT - Parc Taulí

12-12-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 16 Tècniques d'imatge a l'aparell genitourinari: Ecografia

Professor/a:  Enric Montserrat Esplugas

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 17 Tècniques d'imatge a l'aparell genitourinari: Urografia intravenos (UIV)

Professor/a:  Montserrat Tenesa Bordas

Hospital Germans Trias i Pujol

Tema 18 Tècniques d'imatge a l'aparell genitourinari: TC / RM

Professor/a:  Maica Sebastià Cerqueda

Hospital Clínic

Tema 19 Biòpsia renal: indicacions, tècnica, limitacions i resultats. Alternatives endovasculars

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 20 Tècniques d'imatge a urologia pediàtrica

Professor/a:  Carmina Durán Feliubadaló

UDIAT - Parc Taulí

09-01-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 21 Semiologia de la RM

Professor/a:  Damián Gil Bello

UDIAT - Parc Taulí

Tema 22 RM hepàtica

Professor/a:  Julio Martín Martínez

UDIAT - Parc Taulí

Tema 23 Contrasts extracel·lulars i intracel·lulars en RM abdominal

Professor/a:  Julio Martín Martínez

UDIAT - Parc Taulí

Tema 24 AngioRM abdominal. Tècnica, indicacions i resultats

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 25 ColangioRM

Professor/a:  Juan Ramón Ayuso Colella

Hospital Clínic

30-01-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Tòrax

Tema 26 Anatomia radiològica

Professor/a:  Jordi Andreu Soriano

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tema 27 Semiologia i ecografia pleural

Professor/a:  Ivan Vollmer Torrubiano

Hospital del Mar

Tema 28 Caixa toràcica i diafragma

Professor/a:  Ana Giménez Palleiro

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 29 Lesions pulmonars difuses

Professor/a:  Tomás Franquet Casas

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 30 Lesions d'espai aeri i col·lapse pulmonar

Professor/a:  Àngel Gayete Cara

Hospital del Mar

20-02-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Tòrax

Tema 31 Hiperclaredat pulmonar i patologia hiliar

Professor/a:  Ivan Vollmer Torrubiano

Hospital del Mar

Tema 32 Nòdul i massa pulmonar

Professor/a:  Eva Castañer González

UDIAT - Parc Taulí

Tema 33 Masses mediastíniques

Professor/a:  Alberto Hidalgo Pérez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 34 Cor i vasos pulmonars (I)

Professor/a:  Josep Mª Mata Duaso

UDIAT - Parc Taulí

Tema 35 Cor i vasos pulmonars (II)

Professor/a:  Antonio Fernández Alarza

Hospital Universitari de Bellvitge

13-03-2013 | Sala 8

16:00 - 18:20 Tòrax

Tema 36 Grans vasos

Professor/a:  Àngel Olazábal Zudaire

Hospital Germans Trias i Pujol

Tema 37 Introducció al tòrax pediàtric

Professor/a:  Josep Lluís Ribó Aristizábal

Hospital Sant Joan de Déu

Tema 38 Intervencionisme bàsic en el tòrax

Professor/a:  Xavier Gallardo Cistaré

UDIAT - Parc Taulí

18:20 - 20:00 Osteomuscular

Tema 39 Radiacions ionitzants en Osteomuscular

Professor/a:  Jesús Ares Vidal

Hospital del Mar

Tema 40 Medicina Nuclear en Osteomuscular

Professor/a:  María África Muxí Pradas

Hospital Clínic

10-04-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Osteomuscular

Tema 41 Ecografia en Osteomuscular

Professor/a:  Àngel Borque Ortega

Hospital Asepeyo

Tema 42 Ressonància Magnètica (RM) en Osteomuscular

Professor/a:  Joan Carles Vilanova Busquets

Clínica Girona

Tema 43 Medicions en Ortopèdia

Professor/a:  Ricard Pérez Andrés

Hospital Germans Trias i Pujol

Tema 44 Radiologia postoperatòria en Osteomuscular

Professor/a:  Xavier Tomás Batlle

Hospital Clínic

Tema 45 Procediments intervencionistes en Osteomuscular

Professor/a:  Joan Serra Burgués

UDIP - CRC-Mar

24-04-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Osteomuscular

Tema 46 Fractures - Generalitats

Professor/a:  Antoni Rivas García

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tema 47 Fractures amb nom propi

Professor/a:  Antoni Rivas García

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tema 48 Osteomuscular en Pediatria (I)

Professor/a:  Josep Blanch Giménez

Hospital Sant Joan de Déu

Tema 49 Columna i medul·la espinal en Pediatria

Professor/a:  Antoni Capdevila Cirera

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 50 Indicacions d'exploracions en Osteomuscular

Professor/a:  Jaume Pomés Talló

Hospital Clínic

15-05-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Neurologia &Cap i Coll

Tema 51 Examen TC standard cranial i raquis. Tècniques bàsiques i avançades

Professor/a:  Josep Munuera del Cerro

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 52 Examen RM standard cranial i raquis. Seqüències basiques i avançades

Professor/a:  Núria Bargalló Alabart

Hospital Clínic

Tema 53 Protocols d'estudis radiològics de cap i coll

Professor/a:  Manel de Juan Delago

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 54 Malaltia Vascular Cerebral Isquèmica. Classificació. Topografia i mecanismes causals

Professor/a:  Àlex Rovira Cañellas

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tema 55 Introducció a la Neurorradiologia intervencionista. Tècniques. Complicacions

Professor/a:  Carlos Castaño Duque

Hospital Germans Trias i Pujol

29-05-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Neurologia &Cap i Coll

Tema 56 Traumatismes cranio-encefàlics

Professor/a:  Sebastián Remollo Friedemann

Hospital Dr. Josep Trueta

Tema 57 Semiologia neurorradiològica general dels processos intracranials

Professor/a:  Jaume Capellades Font

Hospital del Mar

Tema 58 Patologia degenerativa del raquis: cervical i lumbar

Professor/a:  Martín Zauner Jakubik

UDIAT - Parc Taulí

Tema 59 Urgències neurorradiològiques (excloent el TCE)

Professor/a:  Pilar Coscojuela Santaliestra

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tema 60 Maneig neurorradiològic en Pediatria

Professor/a:  Ignácio Delgado Álvarez

Hospital Universitari Vall d'Hebron

12-06-2013 | Sala 9

16:00 - 20:00 Vascular / Intervencionisme

Tema 61 Diagnòstic no invasiu en la patologia vascular perifèrica

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 62 Diagnòstic no invasiu de la patologia de troncs supraaòrtics

Professor/a:  Josep Lluís Dolz Jordi

Hospital Mútua Terrassa

Tema 63 Diagnòstic ecogràfic de la patologia venosa de les extremitats inferiors (EEII)

Professor/a:  Joan Falcó Fages

UDIAT - Parc Taulí

Tema 64 Diagnòstic invasiu de la patologia vascular. Semiologia radiològica

Professor/a:  Joan Perendreu Sans

UDIAT - Parc Taulí

Tema 65 Preparació, informació i cura del pacient sotmès a estudis invasius

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 66 Nocions bàsiques del intervencionisme radiològic. Aproximació clínica en situacions d'urgència

Professor/a:  Jordi Branera Pujol

UDIAT - Parc Taulí