imatge entitat
Societat Catalana de Neurologia 
Curs d'avenços en Neurologia Clínica
Part ll. Curs d'avenços

Del 16 de setembre de 2009 al 16 de juny de 2010 | 18:30h

16-09-2009 | Sala 3

18:30 - 21:00 Patologia vascular cerebral.

Neuroradiologia en la fase aguda de l'ictus

Professor/a:  Dr. Sebastià Remollo

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Tractament en la fase aguda

Professor/a:  Dr. Joan Martí Fàbregas

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

21-10-2009 | Sala 3

18:30 - 21:00 Esclerosi Múltiple

Neuroimatge de l'Esclerosi Múltiple

Professor/a:  Dr. Àlex Rovira

Hospital Vall d'Hebron

Tractament de l'Esclerosi Múltiple

Professor/a:  Dr. Xavier Montalban

Hospital Vall d'Hebron

25-11-2009 | Sala 10

18:30 - 21:00 Patologia del Son

Punts essencials en una història clínica

Professor/a:  Dr. Joan Santamaria

Hospital Clínic. Barcelona

Narcolèpsia i altres hipersòmnies

Professor/a:  Dra. Montserrat Pujol.

Hospital de Santa Maria. Lleida

Rellevància clínica del trastorn de conducta durant el son REM

Professor/a:  Dr.Àlex Iranzo.

Hospital Clínic. Barcelona

16-12-2009 | Sala 3

18:30 - 21:00 Epilèpsia

Tractament farmacològic de l'epilèpsia

Professor/a:  Dra. Mercè Felip.

Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Status epilèptic. Diagnòstic i maneig terapèutic

Professor/a:  Dr. Albert Molins

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

20-01-2010 | Sala 3

18:30 - 21:00 Demència

Diagnòstic diferencial de les demències

Professor/a:  Dr. Albert Lleó.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Tractament de la malaltia d'Alzheimer

Professor/a:  Dr. Jose Luis Molinuevo

Hospital Clínic. Barcelona

17-02-2010 | Sala 3

18:30 - 21:00 Dolor Neuropàtic

Dolor neuropàtic en neurologia

Professor/a:  Dr. Jordi Montero.

Hospital de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

17-03-2010 | Sala 3

18:30 - 21:00 Patologia neuromuscular

Polineuroapaties desmielinitzants agudes i cròniques

Miastènia Gravis

21-04-2010 | Sala 3

18:30 - 21:00 Genètica i Neurologia

Aplicacions pràctiques de la genètica en neurologia

Professor/a:  Dr. Jordi Clarimon.

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Genètica de les malalties neurodegeneratives

Professor/a:  Dr. Jordi Clarimon

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

19-05-2010 | Sala 3

18:30 - 21:00 Malaltia de Parkinson

Tractament bàsic de la malaltia de Parkinson

Professor/a:  Dr. Jaume Kulisevsky

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Tractament de la malaltia de Parkinson greu

Professor/a:  Dr. Francesc Valldoriola

Hospital Clínic. Barcelona

02-06-2010 | Sala 3

18:30 - 21:00 Neurooncologia

Maneig dels gliomes

Professor/a:  Dr. Jordi Bruna

Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Síndromes neurològiques paraneoplàsiques

Professor/a:  Dr. Francesc Graus.

Hospital Clínic. Barcelona

16-06-2010 | Sala 8

18:30 - 21:00 Avaluació final