L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalanobalear d'Oncologia 
Curs de Formació continuada 2010-2011

Del 19 d'octubre de 2010 al 14 de juny de 2011 | Sala 9| 18:00h

19-10-2010 | Sala 2

18:00 - 18:30 Presentació

Moderador/a:  Dr. Agustí Barnadas  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

18:30 - 19:45 Càncer en l'immigrant

Perfil epidemiològic i clínic de les malaltes immigrants amb càncer de mama

Ponent:  Dra. Lucia Heras Contingut restringit als socis de la societat o filial Perfil clínic i epidemiològic de la pacient immigrant amb càncer de mama

Consorci Sanitari Integral. L'Hospitalet de Llobregat

Cribatge del càncer de mama

Ponent:  Dra. Andrea Burón

Parc de Salut Mar. Barcelona.

Aspectes psicooncològics en l'immigrant

Ponent:  Dra. C. Bierge

Consorci Sanitari Integral. L'Hospitalet de Llobregat

Variacions geogràfiques en la incidència del càncer cervical

Ponent:  Dr. Xavier Bosch

ICO. L'Hospitalet de Llobregat

19:45 - 20:00 Lliurament Premis SCBO a la millor presentació del cas i millor discussió en el curs de residents 2009-2010

20:00 - 20:00 Beca 'in memoriam' Dr. Manuel de Caralt Borrell

Resum de l'estada al Royal Marsden Hospital de Londres

-:  Dr. Mauricio Murcia

Lliurament de la Beca 2010-2011

Cloenda

23-11-2010 | Sala 2

18:00 - 19:00 Plantejament terapèutic del càncer d'ovari recidivat

Moderador/a:  Dra. Belen Ojeda  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Presentador/a:  Dra. Luciana Baez  

Oncologia Mèdica. ICO, Girona

Discussor/a:  Dr. Alejo Rodriguez-Vida  

Oncologia Mèdica. ICO, l'Hospitalet

19:00 - 20:00 Temes:

Tractament sistèmic. Estat de l'art i noves estratègies

Ponent:  Dra. Ana Oaknin

Hospital de la Vall d'Hebrón, Barcelona

Tractament quirúrgic

Ponent:  Dr. Sergi Martínez

Hospital Clínic, Barcelona

Aspectes psico-oncològics

Ponent:  Dra. C. Palli

Hospital Josep Trueta, Girona

14-12-2010 | Sala 2

18:00 - 20:00 Sessió Conjunta amb la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge.- Mètodes d'imatge per valoració de resposta

Moderador/a:  Dr. Joan Maurel  

Secretari. Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Moderador/a:  Sr. Ángel Gayete  

Vocal. Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge

Presentador/a:  Dra. Montserrat Pàmpols Contingut restringit als socis de la societat o filial cas clinic

Hospital Parc Taulí. Sabadell

Discussor/a:  Dra. Anna Torremadè  

Hospital Parc Taulí. Sabadell

Mètodes d'imatge novedosos de valoració de resposta

Ponent:  Dr. Carlos Valls

Institut Català d'Oncologia

Valoració de l'eficàcia en nous fàrmacs

Ponent:  Dra. Teresa Macarulla

Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Barcelona

18-01-2011 | Sala 2

18:00 - 20:00 Sessió conjunta amb la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Tractament de les oligometàstasi del raquis

Moderador/a:  Dra. Meritxell Mollá

Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Moderador/a:  Dr. JM Amorós

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Presentador/a:  Dr. Bermúdez

Hospital Universitari de la Vall d'Hebrón. Barcelona

Discussor/a:  Dr. V. Ortega

Hospital Clínic. Barcelona

18:00 - 20:00 Sessió debat

Radioteràpia estereotàxica extracranial

Ponent:  Dr. Ignasi Toscas

Clínica Teknon. Barcelona

Tractament sistèmic

Ponent:  Dr. Joan Dorca

ICO. Girona

Tractament quirúrgic

Ponent:  Dr. Joan Majó Buigas

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

15-02-2011 | Sala 9

18:00 - 20:00 Recidiva bioquímica post-radioteràpia en el càncer de pròstata. Opcions terapèutiques.

Moderador/a:  Dra. Marta Bonet  

IOV. Sant Cugat del Vallés

Presentador/a:  Dr. Carlos José Bautista  

Hospital Clínic. Barcelona

Discussor/a:  Dra. Ana Sebio  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

18:00 - 20:00 Sessió debat

Cirurgia i Crioteràpia

Ponent:  Dra Mª José Ribal

Hospital Clínic. Barcelona

Braquiteràpia

Ponent:  Dr. Ivan Henríquez

Hospital Sant Joan. Reus

Tractament sistèmic

Ponent:  Dr. Joan Carles

Hospital Universitari de la Vall d'Hebrón. Barcelona

22-03-2011 | Sala 2

18:00 - 19:00 Noves modalitats d'irradiació en el càncer de mama

Moderador/a:  Dra. Arantxa Eraso  

ICO, l'Hospitalet

Presentador/a:  Dra Lorena Diez Contingut restringit als socis de la societat o filial CAS CLÍNIC

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Discussor/a:  Dr. Ivan García Zamora Contingut restringit als socis de la societat o filial DISCUSION DE CASO CLINICO

ICO, L'Hospitalet

19:00 - 20:00 Sessió a debat

Irradació parcial de la mama

Ponent:  Dr. Xavier Sanz Contingut restringit als socis de la societat o filial IRRADIACIÓ PARCIAL DE LA MAMA

Parc Salut Mar, Barcelona

Hipofraccionament

Ponent:  Dra. Victoria Reyes Contingut restringit als socis de la societat o filial HIPOFRACCIONAMENT EN CÀNCER DE MAMA

Hospital de la Vall d'Hebrón, Barcelona

12-04-2011 | Sala 2

18:00 - 19:00 Tractament adjuvant en el carcinoma no microcític de pulmó

Moderador/a:  Dra. Montse Domènech  

Altahia, Manresa

Presentador/a:  Dr. Nicolás Feltes Contingut restringit als socis de la societat o filial TRACTAMENT ADJUVANT EN EL CARCINOMA NO MICROCITIC DE PULMÓ

IOV. Terrassa

Discussor/a:  Dra Teresa Fernández Contingut restringit als socis de la societat o filial ADYUVANCIA CPNCP

Parc Salut Mar, Barcelona

19:00 - 20:00 Sessió a debat

Paper de la quimioteràpia

Ponent:  Dr. Enric Carcereny Contingut restringit als socis de la societat o filial Paper de la quimioteràpia

ICO, Badalona

Paper de la Radioteràpia

Ponent:  Dr. Francesc Casas Contingut restringit als socis de la societat o filial UPDATED OF POSTOPERATIVE RADIATION THERAPY

Clínic, Barcelona

17-05-2011 | Sala 2

18:00 - 19:00 Carcinoma renal avançat. Esquema òptim de tractament

Moderador/a:  Dr. Enric Gallardo Contingut restringit als socis de la societat o filial OPCIONS DE TRACTAMENT PER AL CÀNCER RENAL AVANÇAT EN 2011

IOV

Presentador/a:  Dra. C. Bellido Contingut restringit als socis de la societat o filial CÀNCER RENAL Contingut restringit als socis de la societat o filial TRACTAMENT

OM. Hospital Mútua de Terrassa

Discussor/a:  Dra. B. Rojas Contingut restringit als socis de la societat o filial Carcinoma renal avançat. Esquema òptim de tractament

Hospital Sant Joan. Reus

19:00 - 20:00 Sessió a debat:

Factors pronòstics i predictius

Ponent:  Dra. C. Martín Contingut restringit als socis de la societat o filial Factores Pronósticos y Predictivos en el cáncer renal avanzado

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Seqüència de fàrmacs

Ponent:  Dr. Garcia del Muro

ICO, l'Hospitalet

Malestar emocional, impacte en el Metge

Ponent:  Dra. Concha León

IOV

14-06-2011 | Sala 2

18:00 - 19:00 Com i quan utilitzar als nous fàrmacs biològics en càncer de colon avançat? Aprovació per les Agències de Regulació envers al benefici clínic

Moderador/a:  Dr. Manuel Algara Contingut restringit als socis de la societat o filial Assemblea general

Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Moderador/a:  Dra. Montserrat Domènech  

Societat Catalano-Balear d'Oncologia

19:00 - 20:00 Sessió a debat:

Metàstasis hepàtiques amb criteris de mal pronòstic

Ponent:  Dr. Manzano Contingut restringit als socis de la societat o filial RESECTION LIVER METASTASES: BAD PROGNOSTIC FACTORS

ICO, Badalona

Malaltia no resecable i RAS WT

Ponent:  Dr. Eugeni Saigí Contingut restringit als socis de la societat o filial SESSIO CLOENDA. ACADÈMIA DE CIENCIES MÈDIQUES

IOV, Sabadell

Malaltia no resecable i RAS mutat

Ponent:  Dr. Miquel Nogué Contingut restringit als socis de la societat o filial Tractament del Càncer Colorectal avançat, k-ras mt

Hospital de Vic