imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs de metodologia del procés científic en anestesiologia

23,24 I 25 de gener de 2017 | Sala 7 Acadèmia-Can Caralleu

23-01-2017 | Sala 7

09:00 - 09:15 Lliurament de la documentació

09:15 - 09:30 Presentació de les Jornades

Presentador/a: Dr. Julián Roldán Osuna  

Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès

Presentador/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas  

Fundació Puigvert, Barcelona

Presentador/a: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà  

Fundació Puigvert, Barcelona

Presentador/a: Dr. Lluís Gallart Gallego  

Parc de Salut Mar, Barcelona

09:30 - 10:30 Que és l'estadística?

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

10:30 - 11:30 Fases d'una anàlisi estadística

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

11:30 - 12:00 Descans

12:00 - 14:00 Anàlisi exploratori de les dades

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

14:00 - 15:00 Dinar

23-01-2017 | Sala 7

00:00 - 00:00 Anàlisi exploratori de les dades (1)

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

00:00 - 00:00 Anàlisi exploratori de les dades (2)

Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas  

15:00 - 17:00 Introducció a les bases de dades i software estadístic

Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas  

17:00 - 17:30 Descans

24-01-2017 | Sala 7

09:00 - 10:00 Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

10:00 - 10:30 Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant

Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà  

10:30 - 11:00 Descans

11:00 - 12:00 Comparació de mitjanes

Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas  

12:00 - 13:00 Comparació de proporcions

Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà  

13:00 - 14:00 Correlació i regressió

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

14:00 - 15:00 Dinar

24-01-2017 | Sala 7

15:00 - 16:30 Comparació de mitjanes

Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas  

16:30 - 17:00 Descans

17:00 - 18:30 Comparació de proporcions

Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà  

18:30 - 19:00 Descans

19:00 - 20:00 Correlació i regressió

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

25-01-2017 | Sala 7

09:00 - 10:00 Regressió logística

Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas  

10:00 - 11:00 Regressió lineal i múltiple

Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà  

11:00 - 11:30 Descans

11:30 - 13:00 Anàlisi de supervivència

Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas  

13:00 - 14:00 Medicina basada en l'evidència: metanàlisi

Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna  

14:00 - 15:00 Dinar

25-01-2017 | Sala 7

15:00 - 16:30 Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques

Ponent: Dr. Lluís Gallart Gallego  

Parc de Salut Mar, Barcelona

16:30 - 18:00 Com editar i publicar un projecte de recerca

Ponent: Dr. Lluís Gallart Gallego  

Parc de Salut Mar, Barcelona