imatge entitat
Societat Catalana de Cardiologia 
Curs de Formació Continuada dels primer Dilluns de Mes

Del 5 d'octubre de 2009 al 3 de maig de 2010 - Sala 3

Observacions: A les 18:30 hores hi haurà un refrigeri.
Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Per obtenir l'acreditació caldrà justificar una assitència a un mínim del 70% de les sessions (sis de les programades en total).

05-10-2009 | Sala 3

19:00 - 22:00 INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AMB FUNCIÓ VENTRICULAR CONSERVADA

Moderador/a:  Eulàlia Roig  

Hospital Clínic, Barcelona

19:10 - 20:10 Diagnòstic i pronòstic de la IC amb FV conservada

Ponent:  Antoni Bayés-Genis  

Hospital Sant Pau, Barcelona

20:10 - 21:10 Evidències en el tractament de la IC amb FV conservada

Ponent:  Enrique Galve  

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Àngel Caballero  

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

02-11-2009 | Sala 3

19:00 - 22:00 SÍNDROME AÒRTICA AGUDA

Moderador/a:  Artur Evangelista  

Hospial Vall d'Hebron, Barcelona

19:10 - 20:10 On estem i que hem de millorar per optmitzar el diagnòstic?

Ponent:  Jordi López-Ayerbe  

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

20:10 - 21:10 Tractament quirúrgic i endovascular. Com millorar els resultats a la fase aguda i a llarg termini?

Ponent:  Manel Azqueta  

Hospital Clínic, Barcelona

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Ivan Roca  

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

14-12-2009 | Sala 1

19:00 - 22:00 ACTUALITZACIÓ EN FIBRIL.LACIÓ AURICULAR 2009

Moderador/a:  Julio Martí-Almor  

Hospital del Mar, Barcelona

19:10 - 20:10 Classificació útil de la FA. Encara té sentit la cardioversió després de l'AFFIRM. Necessitat d'anticoagulació

Ponent:  Victor Bazan  

Hospital del Mar, Barcelona

20:10 - 21:10 Ablació de FA: en quins malalts esta indicada? Quins són els resultats en funció del tipus de FA? Quines tècniques de futur poden facilitar la tasca de l'electrofisioleg?

Ponent:  José Guerra  

Hospital Sant Pau, Barcelona

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Nuria Farrè  

Hospital del Mar, Barcelona

11-01-2010 | Sala 1

19:00 - 22:00 TRACTAMENT DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL EN SITUACIONS DIFÍCILS

Moderador/a:  Xavier García-Moll  

Hospital Sant Pau, Barcelona

19:10 - 20:10 Diagnòstic i tractament de la hipertensió arterial refractària

Ponent:  Pedro Armario obrir document Diagnòstic i tractament de la HTA refractària

Hospital Creu Roja, l'Hospitalet de Llobregat

20:10 - 21:10 Maneig de HTA en pacient cardiòpata amb insuficiència renal significativa

Ponent:  Aleix Cases obrir document Tractament de la hipertensió arterial en situacions difícils

Hospital Clínic, Barcelona

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Marta de Antonio obrir document Cas clínic HTA en situacions difícils

Hospital Sant Pau, Barcelona

01-02-2010 | Sala 3

19:00 - 22:00 TRACTAMENT DE L'INFART EN MALALTS D'EDAT AVANÇADA

Moderador/a:  Alfredo Bardají  

Hospital Joan XXIII, Tarragona

19:10 - 20:10 Resultats actuals de la trombolisis i l'angioplastia primària

Ponent:  Magda Heras  

Hospital Clínic, Barcelona

20:10 - 21:10 Tractament antitrobòtic abans i després de l'angioplastia

Ponent:  José Barrabés obrir document Tractament antitrombòtic abans i després de l'angioplàstia

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Jordi Sans obrir document Tractament de l'infart en malalts d'edat avançada

Hospital Joan XXIII, Tarragona

01-03-2010 | Sala 3

19:00 - 22:00 MARCAPÀS TRICAMERAL I DESFRIBRI.LADOR AUTOMÀTIC IMPLANTABLE (DAI). A QUI I QUAN?

Moderador/a:  Lluís Mont  

Hospital Clínic, Barcelona

19:10 - 20:10 Resincronització cardíaca en classe I-II. Resultats del MADIT CRT i de l'estudi REVERSE

Ponent:  Xavier Viñolas obrir document INSUFICIÈNCIA CARDÍACA. TRACTAMENT DE RESINCRONITZACIÓ EN MALALTS COMPLICAT

Hospital Sant Pau, Barcelona

20:10 - 21:10 Seguiment dels dispositius de resincronització. Aspectes clínics i electrocardiogràfics

Ponent:  Ignasi Anguera obrir document Seguiment dels dispositius de resincronització. Aspectes clínics i electrocardiogràfics

Hospital de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Naiara Calvo obrir document CAS CLÍNIC MARCAPÀS TRICAMERAL I DAI . A QUI I QUAN?

Hospital Clínic, Barcelona

22-03-2010 | Sala 3

19:00 - 22:00 NOVES TECNOLOGIES DIAGNÒSTIQUES PELS MALALTS AMB VALVULOPATIES

Moderador/a:  Mercè Cladellas obrir document Noves tecnologies diagnòstiques pels malalts amb valvulopaties

Hospital del Mar, Barcelona

19:10 - 20:10 Coronariografia no invasiva per TC multidetector prèvia a la cirurgia cardíaca valvular

Ponent:  Ruben Leta  

Hospital Sant Pau, Barcelona

20:10 - 21:10 Noves aportacions i limitacions de les tècnicques d'imatge cardíaca en l'estudi de les valvulopaties

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Soledad Ascoeta Ortiz obrir document Cas Clínic

Hospital del Mar, Barcelona

03-05-2010 | Sala 3

19:00 - 22:00 QUINA ÉS LA MILLOR PAUTA ANTITROMBÒTICA ACTUAL EN LA SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA SENSE ELEVACIÓ DEL SEGMENT ST (SCASEST)

Moderador/a:  Rosa-Maria Lidón  

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

19:10 - 20:10 Què aporten els nous antitrombòtics? El punt de vista del clínic

Ponent:  Jaime Aboal obrir document Què aporten els nous antitrombòtics? El punt de vista del clínic

Hospital Dr. Josep Trueta, Girona

20:10 - 21:10 Què necessita l'hemodinamista?

Ponent:  Bruno Garcia del Blanco obrir document Què necessita l'hemodinamista?

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

21:10 - 21:40 Cas clínic

Presentador/a:  Albert Alonso obrir document Cas Clínic

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

Presentador/a:  Maria José Martínez Membrive  

Hospital Germanas Trias i Pujol. Badalona