imatge entitat
Societat Catalana de Cardiologia 
El repte assistencial de la Insuficiència Cardíaca al 2013
Curs de Formació Continuada

Dia 8 de novembre 2013|Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Observacions: Curs acreditat pel:
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries/Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,6 crèdits - Registre 09/08426-MD
Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología amb 2,61 crèdits - Registre 1148/4695
Cal fer la inscripció gratuïta a : www.catcardio.cat

08-11-2013 | Auditori Hospital Universitari Joan XXIII | Dr. Mallafré i Guasch, 4 (43005 Tarragona)

08:30 - 09:00 Lliurament de la documentació

09:00 - 09:15 Inauguració del Curs

09:15 - 10:15 Valoració inicial de la insuficiència cardíaca

Moderador/a:  Mercè Camprubí Potau  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Implicació de l'atenció primària en la sospita inicial del malalt amb insuficiència cardíaca

Com valorar l'etiologia i el pronòstic de la malaltia

Ponent:  Isabel Serrano Rodríguez obrir document Com valorar l'etiologia i el pronòstic a la insuficiència cardiaca ?

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

10:15 - 11:15 Tècniques d'imatge i la seva aplicació pràctica en els pacients amb insuficiència cardíaca

Moderador/a:  Mercè Camprubí Potau  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Paper complementari de l'ecocardiograma i els biomarcadors

Ponent:  Ramon De Castro Aritmendiz obrir document Paper complementari de l'ecocardiograma i els biomarcadors

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Aplicació de la ressonància en el diagnòstic

Ponent:  Marta Guillén Marzo obrir document CardioRM en el manejo de la insuficiencia cardiaca

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

11:15 - 11:45 Descans - Cafè

11:45 - 12:45 Tractament farmacològic i no farmacològic de la insuficiència cardíaca

Moderador/a:  Alfredo Bardají Ruiz  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Ús pràctic dels nous i antics fàrmacs

Ponent:  Eduard Borreguero Guerrero obrir document ÚS PRÀCTIC DELS NOUS I ANTICS FÀRMACS

EAP Sant Salvador, Tarragona

Alternatives no farmacològiques

Ponent:  Jordi Mercé Klein

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

12:45 - 13:45 Maneig integral de la insuficiència cardíaca

Moderador/a:  Alfredo Bardají Ruiz  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Importància de la comorbiditat en el malalt complex

Ponent:  Esther Sanz Girgas obrir document Importància de la comorbiditat en el malalt complex

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Integració entre atenció primària i hospitalària: la ruta assistencial

Ponent:  Xabier Ansa Echevarria obrir document la integració entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada: la ruta clínica asistencial

Atenció Primària Tarragona-Valls

13:45 - 13:45 Cloenda