imatge entitat
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge 
Curs bàsic de formació continuada en radiodiagnòstic

Del 5 d'octubre de 2011 al 20 de juny de 2012 | Sala 9 | 16:00 h.

05-10-2011 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 1 - La RX simple d'abdomen: anatomia i semiologia radiològica

Professor/a:  Joan Canalias Corcoy

Hospital General de Vic

Tema 2 - Estudi de la cavitat abdominal amb ecografia: Principis físics, tècnica i anatomia

Professor/a:  Victoria Garriga Farriol

Hospital de Granollers

Tema 3 - Contrasts ecogràfics. Qué son i per a què serveixen?

Professor/a:  Jordi Puig Domingo

UDIAT - Parc Taulí

Tema 4 - TC multidetector: bases de funcionament i implicacions en la patologia de l'abdomen

Professor/a:  Juan Sánchez Parrilla

Hospital del Mar

Tema 5 - Contrasts en TC: què son, com funcionen i per què serveixen?

Professor/a:  Carles Valls Durán

Hospital Duran i Reynals

26-10-2011 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 6 - Anatomia de la cavitat abdominal (òrgans, espais intraperitoneals, mesenteri,retroperitoni i pelvis)

Professor/a:  Sergi Quiroga Gómez

Hospital Vall d'Hebron

Tema 7 - Ecografia del tub digestiu. Com es fa i per a què serveix?

Professor/a:  Concepción Bru Saumell

Hospital Clínic

Tema 8 - Com es fa l'estudi baritat del tub digestiu

Professor/a:  Òscar Pozuelo Segura

Hospital del Vendrell

Tema 9 - Diagnòstic radiològic amb agulla. Tècnica, materials, mètodes d'imatge i resultats

Professor/a:  María José Prieto del Rey

UDIAT - Parc Taulí

Tema 10 - Biòpsia hepàtica. Indicacions, tècnica, limitacions i resultats. Alternatives endovasculars

Professor/a:  Luis Bianchi Cardona

Hospital Clínic

16-11-2011 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 11 - Imatges d'addició, defectes de repleció i compressió

Professor/a:  Núria Rosón Gradaille

Hospital Granollers

Tema 12 - Estenosis en el tub digestiu

Professor/a:  Albert Maroto Genover

Hospital Dr. Josep Trueta

Tema 13 - Alteració mucosa múltiple o difusa del tub digestiu

Professor/a:  Antoni Malet Munté

UDIAT - Parc Taulí

Tema 14 - TC colonografia. Tècnica i indicacions

Professor/a:  Anna Darnell Martín

Hospital Clínic

Tema 15 - Particularitats pediàtriques a l'estudi de l'intestí

Professor/a:  Cèsar Martín Martínez

UDIAT - Parc Taulí

14-12-2011 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 16 - Tècniques d'imatge a l'aparell genitourinari: Ecografia

Professor/a:  Enric Montserrat Esplugas

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 17 - Tècniques d'imatge a l'aparell genitourinari: Urografia intravenos (UIV)

Professor/a:  Montserrat Tenesa Bordas

Hospital Germans Trias i Pujol

Tema 18 - Tècniques d'imatge a l'aparell genitourinari: TC / RM

Professor/a:  Maica Sebastià Cerqueda

Hospital Clínic

Tema 19 - Biòpsia renal: indicacions, tècnica, limitacions i resultats. Alternatives endovasculars

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 20 - Tècniques d'imatge a urologia pediàtrica

Professor/a:  Carmina Durán Feliubadaló

UDIAT - Parc Taulí

11-01-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Abdomen

Tema 21 - Semiologia de la RM

Professor/a:  Damián Gil Bello

UDIAT - Parc Taulí

Tema 22 - RM hepàtica

Professor/a:  Julio Martín Martínez

UDIAT - Parc Taulí

Tema 23 - Contrasts extracel·lulars i intracel·lulars en RM abdominal

Professor/a:  Julio Martín Martínez

UDIAT - Parc Taulí

Tema 24 - AngioRM abdominal. Tècnica, indicacions i resultats

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 25 - Colangio RM

Professor/a:  Juan Ramón Ayuso Colella

Hospital Clínic

01-02-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Tòrax

Tema 26 - Anatomia radiològica

Professor/a:  Jordi Andreu Soriano

Hospital Vall d'Hebron

Tema 27 - Semiologia i ecografia pleural

Professor/a:  Ivan Vollmer Torrubiano

Hospital del Mar

Tema 28 - Caixa toràcica i diafragma

Professor/a:  Ana Giménez Palleiro

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 29 - Lesions pulmonars difuses

Professor/a:  Tomás Franquet Casas

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 30 - Lesions d'espai aeri i col·lapse pulmonar

Professor/a:  Àngel Gayete Cara

Hospital del Mar

22-02-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Tòrax

Tema 31 - Hiperclaredat pulmonar i patologia hiliar

Professor/a:  Ivan Vollmer Torrubiano

Hospital del Mar

Tema 32 - Nòdul i massa pulmonar

Professor/a:  Eva Castañer González

UDIAT - Parc Taulí

Tema 33 - Masses mediastíniques

Professor/a:  Alberto Hidalgo Pérez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 34 - Cor i vasos pulmonars (I)

Professor/a:  Josep Mª Mata Duaso

UDIAT - Parc Taulí

Tema 35 - Cor i vasos pulmonars (II)

Professor/a:  Antonio Fernández Alarza

Hospital Bellvitge

14-03-2012 | Sala 9

16:00 - 18:20 Tòrax

Tema 36 - Grans vasos

Professor/a:  Ángel Olazábal Zudaire

Hospital Germans Trias i Pujol

Tema 37 - Introducció al tòrax pediàtric

Professor/a:  Josep Lluís Ribó Aristizábal

Hospital Sant Joan de Déu

Tema 38 - Intervencionisme bàsic en el tòrax

Professor/a:  Xavier Gallardo Cistaré

UDIAT - Parc Taulí

18:30 - 20:00 Osteomuscular

Tema 39 - Radiacions ionitzants en Osteomuscular

Professor/a:  Jesús Ares Vidal

Hospital del Mar

Tema 40 - Medicina Nuclear en Osteomuscular

Professor/a:  María África Muxí Pradas

Hospital Clínic

28-03-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Osteomuscular

Tema 41 - Ecografia en Osteomuscular

Professor/a:  Àngel Borque Ortega

Hospital Asepeyo

Tema 42 - Ressonància Magnètica (RM) en Osteomuscular

Professor/a:  Joan Carles Vilanova Busquets

Clínica Girona

Tema 43 - Medicions en Ortopèdia

Professor/a:  Ricard Pérez Andrés

Hospital Germans Trias i Pujol

Tema 44 - Radiologia postoperatòria en Osteomuscular

Professor/a:  Xavier Tomás Batlle

Hospital Clínic

Tema 45 - Procediments intervencionistes en Osteomuscular

Professor/a:  Joan Serra Burgués

UDIP - CRC-Mar

18-04-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Osteomuscular

Tema 46 - Fractures - Generalitats

Professor/a:  Antoni Rivas García

Hospital Vall d'Hebron

Tema 47 - Fractures amb nom propi

Professor/a:  Antoni Rivas García

Hospital Vall d'Hebron

Tema 48 - Osteomuscular en Pediatria (I)

Professor/a:  Josep Blanch Giménez

Hospital S. Joan de Déu

Tema 49 - Columna i medul·la espinal en Pediatria

Professor/a:  Antoni Capdevila Cirera

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 50 - Indicacions d'exploracions en Osteomuscular

Professor/a:  Jaume Pomés Talló

Hospital Clínic

09-05-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Neurologia & Cap i Coll

Tema 51 - Examen TC standard cranial i raquis. Tècniques bàsiques i avançades

Professor/a:  Josep Munuera del Cerro

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 52 - Examen RM standard cranial i raquis. Seqüencies basiques i avançades

Professor/a:  Núria Bargalló Alabart

Hospital Clínic

Tema 53 - Protocols d'estudis radiològics de cap i coll

Professor/a:  Manel de Juan Delago

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tema 54 - Malaltia Vascular Cerebral Isquèmica. Classificació. Topografia i mecanismes causals

Professor/a:  Àlex Rovira Cañellas

Hospital Vall d'Hebron

Tema 55 - Introducció a la Neurorradiologia intervencionista. Tècniques. Complicacions

Professor/a:  Carlos Castaño Duque

Hospital Germans Trias i Pujol

30-05-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Neurologia & Cap i Coll

Tema 56 - Traumatismes cranio-encefàlics

Professor/a:  Sebastián Remollo Friedemann

Hospital Dr. Josep Trueta

Tema 57 - Semiologia neurorradiologica general del procesoso intracraneals

Professor/a:  Jaume Capellades Font

Hospital del Mar

Tema 58 - Patologia degenerativa del raquis: cervical i lumbar

Professor/a:  Martín Zauner Jakubik

UDIAT - Parc Taulí

Tema 59 - Urgències neuroradiològiques (excloent el TCE)

Professor/a:  Pilar Coscojuela Santaliestra

Hospital Vall d'Hebron

Tema 60 - Maneig neuroradiològic en Pediatria

Professor/a:  Ignacio Delgado Álvarez

Hospital Vall d'Hebron

20-06-2012 | Sala 9

16:00 - 20:00 Vascular / Intervencionisme

Tema 61 - Diagnòstic no invasiu en la patologia vascular perifèrica

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 62 - Diagnòstic no invasiu de la patologia de troncs supraaòrtics

Professor/a:  Josep Lluís Dolz Jordi

Hospital Mútua Terrassa

Tema 63 - Diagnòstic ecogràfic de la patologia venosa de les extremitats inferiors (EEII)

Professor/a:  Joan Falcó Fages

UDIAT - Parc Taulí

Tema 64 - Diagnòstic invasiu de la patologia vascular. Semiologia radiològica

Professor/a:  Joan Perendreu Sans

UDIAT - Parc Taulí

Tema 65 - Preparació, informació i cura del pacient sotmès a estudis invasius

Professor/a:  José Ramón Fortuño Andrés

UDIAT - Parc Taulí

Tema 66 - Nocions bàsiques del intervencionisme radiològic. Aproximació clínica en situacions d'urgència

Professor/a:  Jordi Branera Pujol

UDIAT - Parc Taulí