imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació 
Jornada Formació en Medicina Física i Rehabilitació 2010

Dijous, 4 de novembre de 2010

Observacions: Inscripció- [email protected]

Gratuites les 100 primeres inscripcions per gentilesa de Laboratoris ALMIRALL.

Acreditació científica- En tràmit

04-11-2010 | Sala 10

08:30 - 09:00 Entrega de documentació

09:00 - 09:10 Presentació Jornada

Presentador/a:  Dra. Mª Carme García Ameijeiras  

Presidenta de la Societat Catalana de Rehabilitació i Medicina Física

09:10 - 11:10 Primera Taula

Moderador/a:  Dra. Carme Unyó  

09:10 - 09:30 Escales de valoració osteoarticular

Ponent:  Dr. Ramón Boqué Contingut restringit als socis de la societat o filial Escales de valoració osteoarticular

Hospital Sant Joan de Déu. Palma de Mallorca

09:30 - 09:50 Escales de valoració neurològica

Ponent:  Dr. Joan Vidal  

Institut Guttmann

09:50 - 10:10 Proves de sensibilitat cutànea Contingut restringit als socis de la societat o filial Proves de sensibilitat cutànea

Ponent:  Dr. Jordi Serra  

MC Mutual

10:10 - 10:50 Avaluació de la força muscular:

Isomètrica

Ponent:  Sr. Michel Marina Contingut restringit als socis de la societat o filial Valoración fuerza máxima isometrica

Llicenciat en Ciències de l'activitat física i l'esport. Professor de l'INEFC

Isocinètica

Ponent:  Dr. Javier Ortiz Contingut restringit als socis de la societat o filial Dinamometria isocinetica

Invalcor

10:50 - 11:10 Col·loqui

11:10 - 11:25 Pausa - Cafè

11:25 - 13:15 Segona Taula

Moderador/a:  Dra. Concepción García Almazán  

11:25 - 13:00 Anàlisi de moviment i marxa

Ponent:  Dr. Joaquim Chaler Contingut restringit als socis de la societat o filial Anàlisi del moviment

Egarsat

Ponent:  Sr. Bertran Muller  

Egarsat

13:00 - 13:15 Col·loqui

13:15 - 14:30 Tercera Taula

Moderador/a:  Dra. Roser Boza  

Moderador/a:  Dra. Neus Ticó  

13:15 - 14:15 Casos Clínics

Ponent:  Dra. Laura Tutté Contingut restringit als socis de la societat o filial cas clinic

Hospital Meritxell. Andorra

Ponent:  Dr. Ferran Nacenta Contingut restringit als socis de la societat o filial cas clinic

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat

Ponent:  Dr. Maria Costea Contingut restringit als socis de la societat o filial cas clinic

Hospital de Mataró

Ponent:  Dr. Alfons Vidal Contingut restringit als socis de la societat o filial Cas clinic

Hospital Universitari Josep Trueta. Girona

14:15 - 14:30 Col·loqui

14:30 - 14:45 Entrega Premi Gebro-Pharma 2010

14:45 - 16:00 Dinar

16:00 - 17:15 Quarta Taula

Moderador/a:  Dra. Silvia Ramón  

16:00 - 16:30 Avaluació de l'equilibri

Ponent:  Dr. Rafael Barona  

Hospital la Fe. València

16:30 - 17:00 Proves respiratòries

Ponent:  Dr. Orozco  

Hospital del Mar. Barcelona

Ponent:  Dra. E. Marco  

Hospital de l'Esperança, IMAS. Barcelona

17:00 - 17:15 Col·loqui

17:15 - 17:15 Cloenda