L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
Curs de Formació Continuada en Pneumologia 2009/2010

de 19:00 a 21:00. Sala 3

22-10-2009 | Sala 3

19:00 - 21:00 Presentació Beques Socap 2008

Estadificació molecular del càncer de pulmó

Impacte de la SAHOS a la síndrome metabólica en l'obesitat

Health Care Associated Pneumonia (HCAP): etiologia microbiana, factors de risc i pronòstic.

Alteracions cardiovasculars, pulmonars i sistèmiques, associades a la MPOC: traç fenotípic i implicacions pronòstiques.

Eficàcia de la ventilació mecànica no invasiva domiciliaria en pacients amb MPOC que han presentat una exacerbació greu.

19-11-2009 | Sala 9

19:00 - 20:00 Somnolència residual post-CPAP

Ponent:  Josep Maria Montserrat  

Servei de Pneumología. Corporació Sanitària Clínic. UB. Barcelona

Moderador/a:  Antoni Ferrer Monreal  

Servei de Pneumologia. Hospital del Mar-IMIM UPF-UAB. Barcelona

17-12-2009 | Sala 9

18:00 - 20:00 Sessió Multidisciplinària del CRAMPID (Grup d'Estudi Clínic-Radiològic-Anatomopatològic de les Malalties Pulmonars Intersticials difuses).

21-01-2010 | Auditori

19:00 - 21:00 Sessió Grup Interdisciplinari de Trastors del son

Aprenem dormint: implicacions funcionals del son en la memòria

Contingut restringit als socis de la societat o filial Aprenem dormint: Implicacions funcionals del son en la memòria

18-02-2010 | Sala 3

19:00 - 21:00 Sessió del Grup d'Asma

Asma i SAHS

Contingut restringit als socis de la societat o filial Asma y SAHS, mecanismos de relación entre ambas entidades

18-03-2010 | Sala 3

19:00 - 21:00 Sessió del Grup de Treball Rehabilitació, Oxigenoteràpia i Ventilació

Discussió de dos casos clínics

Nous sistemes d'administració d'oxigenoteràpia

Contingut restringit als socis de la societat o filial NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE OXIGENOTERAPIA Y EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE OXÍGENO LÍQUIDO EN

10-06-2010 | Sala 3

17:45 - 18:30 Paper dels corticoides inhalats en el control de l'asma segons guies 09. Una nova opció terapèutica

Ponent:  Joan Serra i Batlles Contingut restringit als socis de la societat o filial Paper dels corticoids inhalats en el control del asma segons Guies 2009. Una nova opció terapèutica

Cap de Servei de Pneumologia, Hospital de Vic

19:00 - 21:00 Broncoscòpia

Broncoscòpia en situacions especials

Ponent:  Virgínia Pajares Ruiz

Hospital de la Santa Creu i Santa Pau, Barcelona

Ponent:  Alfons Torrego Fernández

Hospital de la Santa Creu i Santa Pau, Barcelona

Broncoscòpia en la UCI

Ponent:  Carmen Lucena Pozo

Hospital Clínic, Barcelona

Broncoscòpia en Pediatria

Ponent:  Òscar Asensio de la Cruz Contingut restringit als socis de la societat o filial Broncoscopia en el niño

Hospital Parc Taulí, Sabadell

Broncoscòpia i via aèria difícil

Ponent:  Albert Sánchez Font Contingut restringit als socis de la societat o filial BRONCOSCÒPIA I VIA AÈRIA DIFÍCIL

Hospital del Mar-IMAS, Barcelona