imatge entitat
Societat Catalana d'Hipertensió Arterial 
16ª Reunió de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial i 22ª Jornades Catalanes sobre Hipertensió Arterial

Del 15 al 16 de desembre de 2009 al Palau de Congressos de Barcelona | 08:30h

15-12-2009 | Palau de Congressos de Barcelona. Fira de Barcelona | Avda. Maria Cristina, s/n (Barcelona)

08:30 - 09:00 Inauguració

09:00 - 09:30 Vlll Premi d'investigació de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial -Premi Hèlios Pardell

Moderador/a:  P. Armario  

09:00 - 09:30 Association of low serum 25-hydroxyvitamin D levels and high arterial blood pressure in the elderly

Ponent:  J. Almirall, M. Vaqueiro, M.L. Baré, E. Anton  

09:30 - 10:30 Repercussió orgànica de la Hipertensió Arterial en gent gran

Abordatge de l'afectació renal

Ponent:  J. Ma. Galceran

Abordatge de l'afectació cerebral

Ponent:  C. Sierra

10:30 - 11:00 Hipertensió arterial emmascarada

Ponent:  J. Sobrino  

Moderador/a:  M. Camafort  

11:00 - 11:45 Descans. Sessiò de posters

Moderador/a:  L.M. Ceresuela, E. Gibert, A. Salvado i P. Torguet  

11:45 - 12:45 Malaltia aterotrombòtica. Prevenció i seguiment

Moderador/a:  M. Benítez i M. Vallès  

Antiagregació i prevenció primària

Ponent:  Sánchez Fuentes

Aportacions del registre FRENA

Ponent:  M. Monreal

12:45 - 14:15 Rigidesa arterial i risc cardiovascular

Moderador/a:  X. Sarrias i S. Vázquez  

Rigidesa arterial i eines de mesura

Ponent:  J. Bonet

Pressió arterial central i risc cardiovascular

Ponent:  A. de la Sierra

Hipertensió Arterial i Arteriosclerosis

Ponent:  R. Ferré

14:15 - 15:30 Descans

15:30 - 16:30 Comunicacions orals

Moderador/a:  M.J. Adrián i J. Closas  

16:25 - 17:30 Com millorar el control del risc cardiovascular

Moderador/a:  C. Albaladejo i J. Llibre  

Abordatge del pacient amb alt risc cardiovascular

Ponent:  M. de la Figuera

Compliment terapèutic: Últimes evidències i aplicació a la prèctica clínica

Ponent:  E. Márquez

17:30 - 18:30 Disfunció sexual i malaltia cardiovascular

Moderador/a:  J. Almirall i J. Vila  

Disfunció erèctil com marcador de risc cardiovascular

Ponent:  J.L. Llisterri

Disfunció sexual i fàrmacs

Ponent:  J. Ma. Pomerol

18:30 - 19:30 Guies de pràctica clíica en Hipertensió arterial

Moderador/a:  A. Felip i N. Salleras  

Noves aportacions. Guies ESH

Ponent:  A. Coca

Guies del ICS.

Ponent:  G.Coll de Tuero

16-12-2009 | Palau de Congressos de Barcelona. Fira de Barcelona | Avda. Maria Cristina, s/n (Barcelona)

08:30 - 09:30 Revisió bibliogràfica 2009: el que no et pots perdre dels darrers articles sobre hipertensió arterial i altres factors de risc cardiovascular.

Moderador/a:  A. Martínez Amenós  

Hipertensió Arterial

Ponent:  R. Hernández del Rey

Recerca Bàsica

Ponent:  J.L. Tovar

Lípids

Ponent:  X. Pintó

09:30 - 11:00 Afectació cardíaca i hipertensió arterial.

Moderador/a:  J. Cabau i J. Plana  

Insuficiència cardíaca amb funció sistòlica conservada

Ponent:  J. Casademont

Fibril•lació auricular i hipertensió arterial

Ponent:  Ll. Mont

Hipertròfia ventricular i hipertensió arterial noves aportacions de ELECTROPRESS

Ponent:  V. Barrios i M. Domènech

11:00 - 11:45 Descans. Sessiò de posters

Moderador/a:  R.M. Capillas, T. Gras, G. Torres i M.A. Vila  

11:45 - 12:45 Genètica de la hipertensió

Moderador/a:  R.Romero  

Moderador/a:  E. Poch  

Ponent:  M. A. Valverde  

12:45 - 14:15 Hipertensió arterial i protecció orgànica

Moderador/a:  P. Fernández - Llama i A. Martínez Vea  

Hipertensió arterial resistent

Ponent:  P. Armario

Bloqueig del SRA amb més de un fàrmac

Ponent:  A. Oliveras

Aportacions de l'estudi AVOID

Ponent:  P. Gómez

15:30 - 16:30 Comunicacions orals

Moderador/a:  M. C. Almendros i A. Pelegrí  

16:30 - 17:30 Aportacions del projecte Cardiorisc

Moderador/a:  L.M. Comas i M. Martín Baranera  

Hipertensió clínica aïllada

Ponent:  E. Vinyoles

Evolució en el control de la hipertensió arterial a Espanya 2005-2009

Ponent:  J. R. Banegas

17:30 - 18:00 Solucions pràctiques per millorar el control de la hipertensió arterial

Moderador/a:  A. Botey i F. Formiga  

Moderador/a:  A. Roca Cusachs  

Ponent:  J. Redón  

18:00 - 19:00 Aportacions per millorar el control del pacient deabètic

Moderador/a:  M. Mata i R. Romero  

Risc cardiovascular en el diabètic

Ponent:  J. Franch

Maneig de la dislipèmia

Ponent:  J. Pedro Botet

19:00 - 19:30 Cloenda

19:30 - 19:30 Assemblea de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial