imatge entitat
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge 
Programa de formació continuada en radiodiagnòstic – curs especific

Del 2 d'octubre de 2013 al 4 de juny de 2014 | 16:00h | Sala 10 L'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: Activitat gratuïta per als socis i ponents convidats per les societats. Les persones interessades no sòcies i els convidats, caldrà que s'adrecin a la recepció per tal d'obtenir la tarja d'accés a la sala. Preu per a no socis 10€, i per a no socis residents 5€

02-10-2013 | Sala 10

16:00 - 20:00 Tòrax

16:00 - 16:40 Tema 1. Malaties congènites més freqüents de l'adult

Ponent:  Josep Maria Mata Duaso  

UDIAT - Parc Taulí

16:50 - 17:30 Tema 2. Infeccions pulmonars i complicacions

Ponent:  Ignasi Guasch Arriaga  

Hospital Germans Trias i Pujol

17:40 - 18:20 Tema 3. Infeccions pulmonars per microbacteris

Ponent:  M. Dolors Esteba i Bech de Careda  

Consorci Hospitalari Terrassa

18:30 - 19:10 Tema 4. Radiologia del pacient inmunodependent

Ponent:  Alberto Hidalgo Pérez  

Hospital Sant Pau

19:20 - 20:00 Tema 5. Pnemopaties intersticials

Ponent:  Tomas Franquet Casas  

Hospital Sant Pau

06-11-2013 | Sala 10

16:00 - 20:00 Tòrax

16:00 - 16:40 Tema 6. Altres pneumopaties

Ponent:  Marcelo Sánchez González  

Hospital Clínic

16:50 - 17:30 Tema 7. Neoplàsies toràciques (I)

Ponent:  Jordi Bechini Bernad  

Hospital Germans Trias i Pujol

17:40 - 18:20 Tema 8. Neoplàsies toràciques (II)

Ponent:  Oscar Persiva Morenza  

Hospital Vall d'Hebron

18:30 - 19:10 Tema 9. Neoplàsies toràciques (III)

Ponent:  Jordi Gimenez Palleiro  

Hospital Vall d'Hebron

19:20 - 20:00 Tema 10. Neoplàsies toràciques (IV)

Ponent:  Jordi Andreu Soriano  

Hospital Vall d'Hebron

18-12-2013 | Sala 10

16:00 - 20:00 Tòrax

16:00 - 16:40 Tema 11. Malaltia pulmonar obstructiva crònica. DD. Malaltia quística pulmonar

Ponent:  Àngel Gayete Cara  

Hospital del Mar

16:50 - 17:30 Tema 12. Malaltia de la via aèria

Ponent:  Pedro Arguis Gimenez  

Hospital Clínic

17:40 - 18:20 Tema 13. Malalties inhalatòries

Ponent:  Elena Carreño García  

Hospital de Bellvige

18:30 - 19:10 Tema 14. Edema de pulmó i patologia vascular pulmonar

Ponent:  Joan Palmer Sancho  

Hospital Son Dureta

19:20 - 20:00 Tema 15. Patologia madiastínica

Ponent:  Diego Varona Porres  

Hospital Vall d'Hebron

15-01-2014 | Sala 8

16:00 - 20:00 Tòrax

16:00 - 16:40 Tema 16. Cardiopatia isquèmica

Ponent:  Rosarri-Jesús Perea Palazón  

Hospital Clínic

16:50 - 17:30 Tema 17. Miocardiopaties i tumors cardíacs

Ponent:  Víctor Pineda Sánchez  

Hospital Vall d'Hebron

17:40 - 18:20 Tema 18. Grans vasos

Ponent:  Lidia Canales Aliaga  

Mútua de Terrassa

18:30 - 19:10 Tema 19. Patologia traumàtica del tòrax

Ponent:  Juan Torres Fleta  

Mútua de Terrassa

19:20 - 20:00 Tema 20. Radiologia a la unitat de cures intensives

Ponent:  Xavier Gallardo Cistaré  

UDIAT - Parc Taulí

12-02-2014 | Sala 10

16:00 - 20:00 Tòrax

16:00 - 16:40 Tema 21. Maneig radiològic de l'hemoptisi

Ponent:  Josep Guitart Giménez  

Hospital Clínic

16:50 - 17:30 Tema 22. Tractaments percutanis paliatius al tòrax. S. vena cava. Obst. traqueotomia

Ponent:  Eva Criado  

UDIAT - Parc Taulí

17:40 - 18:20 Tema 23. Radiologia pediàtrica toràcica, de la A a la Z (I)

Ponent:  Javier Lucaya Layret  

18:30 - 19:10 Tema 24. Radiologia pediàtrica toràcica, de la A a la Z (II)

Ponent:  Javier Lucaya Layret  

19:20 - 20:00 Tema 25. Evaluació per imatge de la patologia Cardíaca en pediatria

Ponent:  Amparo Castellote Alonso  

Hospital Vall d'Hebron

19-03-2014 | Sala 10

16:00 - 20:00 Abdomen

16:00 - 16:40 Tema 26. Lesió focal hepàtica: contribució de l'ecografia sense i amb contrast

Ponent:  Xavier Serres  

Hospital Vall d'Hebron

16:50 - 17:30 Tema 27. Lesions focals hepàtiques: un enfoc clínic i radiològic

Ponent:  Carles Valls  

Hospital de Bellvitge

17:40 - 18:20 Tema 28. Tractament percutani de les LOEHs

Ponent:  Ramón Vilana  

Hospital Clínic

18:30 - 19:10 Tema 29. Malaltia hepàtica digusa. La cirrosi i altres

Ponent:  Guadalupe Aguilar López  

Hospital del Mar

19:20 - 20:00 Tema 30. Maneig radiològic de la icterícia

Ponent:  Carmen Ayuso  

Hospital Clínic

09-04-2014 | Sala 10

16:00 - 20:00 Abdomen

16:00 - 20:00 Tema 31. Traumatisme abdominal

Ponent:  Antoni Malet Munte  

UDIAT - Parc Taulí

16:00 - 20:00 Tema 32. Abdomen agut no traumàtic

Ponent:  Eva Ballesteros  

UDIAT - Parc Taulí

16:00 - 20:00 Tema 33. Pacreatitis aguda

Ponent:  Anna Darnell Martín  

Hospital Clínic

16:00 - 20:00 Tema 34. Isquèmia intestinal

Ponent:  Jordi Rimola Gibert  

Hospital Clínic

16:00 - 20:00 Tema 35. Oclusió intestinal

Ponent:  Maria Dolors Esteba Bech de Careda  

Consorci Hospitalari Terrassa

16:00 - 20:00 Tema 36. Tractament percutani de la infecció intraabdominal

Ponent:  Eva Criado Paredes  

UDIAT - Parc Taulí

07-05-2014 | Sala 10

16:00 - 20:00 Abdomen

16:00 - 16:40 Tema 37. Maneig radiològic en el Adenocarcinoma de Pàncrees

Ponent:  Carles Valls  

Hospital de Bellvitge

16:50 - 17:30 Tema 38. Altres tumors pancreàtics: Neuroendocrins, T quístics i T Mucinosos papilars intraductals del pàncrees i altres tumors rars

Ponent:  Anna Darnell Martín  

Hospital Clínic

17:40 - 18:20 Tema 39. Neoplàsia de la vesícula biliar i el seu diagnòstic diferencial

Ponent:  Juan Carlos Pernas  

Hospital de Sant Pau

18:30 - 19:10 Tema 40. Tractament percutani de la patologia biliar: Patologia benigne i maligne

Ponent:  Patricia Bermúdez Bencerrey  

Hospital Clínic

19:20 - 20:00 Tema 41. Patologia pancreàtica no tumoral (pancreatitis crònica, patologia congènita...)

Ponent:  Marcos Busto Barrera  

Hospital del Mar

04-06-2014 | Sala 10

16:00 - 20:00 Abdomen

16:00 - 16:40 Tema 42. Diagnòstic radiològic dels tumors benignes i malignes esplènics

Ponent:  Mª Asunción Pardina Solano  

Hospital Arnau de Vilanova

16:50 - 17:30 Tema 43. Patologia esplènica no tumoral

Ponent:  Juan Sánchez Parrilla  

Hospital del Mar

17:40 - 18:20 Tema 44. Limfoma abdominal

Ponent:  Tomás Luís Sempere Durá  

Joan XXIII

18:30 - 19:10 Tema 45. Patologia inflamatòria i tumoral peritoneal i del mesenteri

Ponent:  Jordi Rimola Gibert  

Hospital Clínic

19:20 - 20:00 Tema 46. Patologia inflamatòria intestinal

Ponent:  Jordi Rimola Gibert  

Hospital Clínic