imatge entitat
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia 
3r Curs de Formació Continuada de la secció de menopausa de la SCOG
Vida saludable més enllà del climateri

Lleida, Divendres 5 de desembre de 2010

05-02-2010 | Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera / Auditori de la Universitat de Lleida | Campus de Cappont, Universitat de Lleida Jaume II, 67 (Lleida)

08:30 - 09:00 Inauguració del Curs

Introductor/a:  Excm. i Mgfc. Sr. J. Viñas  

Rector de la Universitat de Lleida

Introductor/a:  Prof. R. Carreras  

President de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia (SCOG)

Introductor/a:  Prof. J. Ferrer  

President de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia

Introductor/a:  Dra. MJ. Cornellana  

Presidenta de la Secció de Menopausa de la SCOG

08:30 - 09:00 Lliurament de la documentació

09:45 - 11:00 TAULA I

Director/a:  Dr. X. González i Tallada  

H. Arnau de Vilanova, Lleida

Moderador/a:  Prof. A. Cabero  

Universitat de Lleida

Bifosfonats. Situació actual de les indicacions terapèutiques

Ponent:  Dra. M. Guinot

H. de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Eficàcia i noves indicacions del ranelat d'estronci

Requeriments de calci i vitamina D. Compliment

Ponent:  Dr. F. Baró

H. Central de Asturias, Oviedo

Raloxifé, nous SERMS: actualització

Ponent:  Dr. R. Sánchez Borrego

DIATROS, Barcelona

Potencial clínic de la inhibició del RANK-L en l'osteoporosi postmenopàusica

Ponent:  Dr. J. Calaf

H. de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

11:00 - 11:30 Col·loqui

11:30 - 12:00 Descans - Cafè

12:00 - 13:15 TAULA II

Director/a:  Dr. A. Santamaría  

CAP Prat de la Riba, Lleida

Moderador/a:  Dra. A. García Clemente  

CAP Prat de la Riba, Lleida

Salut Vaginal. Ecosistema

Ponent:  Dra. E. Ruíz

CAP Antoni Creus, Terrassa

Tractaments de la incontinència urinària

Ponent:  Dra. E. del Amo

H. del Mar - IMIM, Barcelona

Disfunció sexual: a qui i com tractar?

Ponent:  Dra. E. Khartchenko

SASSIR H. del Mar, Barcelona

Obesitat i nutrició. És una malaltia de la nostra societat?

Ponent:  Dra. B. Roca

H. de Terrassa

Artrosis. Condroprotecció

Ponent:  E. Rodríguez Bueno

CAP Sant Andreu, Barcelona

13:15 - 14:00 Col·loqui

14:00 - 16:00 Dinar lliure

16:00 - 17:45 TAULA III

Director/a:  Dr. JM. Pampols  

CAP Prat de la Riba, Lleida

Moderador/a:  Dr. F. Baró  

H. Vall d'Hebron, Barcelona

Orientacions actuals en anticoncepció a la perimenopausa

Ponent:  Dr. M. Rueda

H. Arnau de Vilanova, Lleida

Teràpia hormonal: baixa i ultrabaixa dosi

Ponent:  Dra. M. Manubens

I.U. Dexeus, Barcelona

Avenços en fitoteràpia com a tractament alternatiu a la TH

Ponent:  Dra. MJ. Cornellana

SASSIR H. del Mar, Barcelona

16:45 - 17:15 Col·loqui

17:15 - 17:45 Descans - Cafè

17:45 - 18:30 Taller. Artrosi en la dona menopàusica

Professor/a:  Dr. E. Rodríguez Bueno  

CAP Sant Andreu, Barcelona

Professor/a:  Dra. E. Ruíz  

CAP Antoni Creus, Barcelona

18:30 - 19:00 Col·loqui

19:00 - 20:00 Autoavaluació

20:00 - 20:00 Cloenda