imatge entitat
Filial del Garraf 
II Curs d'Oncologia a la comarca del Garraf

Dies 28, 29 i 11 d'abril de 2014 | 16:00h | Universitat Politècnica de Catalunya

28-03-2014 | Universitat Politècnica de Catalunya | Av. Víctor Balaguer, 1 (Vilanova i la Geltrú)

15:45 - 16:00 Entrega de documentació

16:00 - 17:30 Oncogeriatria

Moderador/a:  Montserrat Boleda Relats  

Oncologia. Hospital Sant Camil. Consorsi Sanitari del Garraf

L'atenció oncològica en el pacient gran. Experiència en oncogeriatria

Ponent:  Juana Saldaña Cañada obrir document II CURS D'ONCOLOGIAA LA COMARCA DEL GARRAF

Servei d'Oncologia Mèdica. Consorci Sanitari del Garraf. Hospital Duran i Reynals. Institut Català d'Oncologia

17:30 - 18:00 Pausa - cafè

18:00 - 19:30 Càncer de pell

Moderador/a:  Joaquim Torné Cachot  

Servei de Medicina Interna. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Càncer no melanoma

Ponent:  Carme Díaz Sarró obrir document Càncer cutani no melanoma

Dermatologia. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Melanoma

Ponent:  Miquel Viñas Arenas obrir document Melanoma Maligno

Dermatologia. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

19:30 - 21:00 Càncer de pulmó

Moderador/a:  Josep Maria Vidal Balañá  

Secció de Pneumologia. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Epidemiologia i cribratge

Ponent:  Claudia Guevara Holguín obrir document Epidemiologia i Screening del Càncer de Pulmó

Secció de Pneumologia. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Diagnòstic per la imatge. Noves tecnologies

Ponent:  Mercedes Rodríguez Dobao obrir document CANCER DE PULMON Diagnóstico por la imagen. Nuevas tecnologías

Servei de Diagnòstic per la imatge. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Tractament

Ponent:  Roser Castany Prado obrir document TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PULMÓ

Oncologia. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

29-03-2014 | Universitat Politècnica de Catalunya | Av. Víctor Balaguer, 1 (Vilanova i la Geltrú)

09:00 - 10:30 Urgències oncològiques

Moderador/a:  Joaquim Torné Cachot  

Servei de Medicina Interna. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Compressió medul·lar

Ponent:  Alicia Lozano Borbalas obrir document URGENCIES ONCOLOGIQUES Compressio medul.lar

Servei d'Oncologia Radioteràpica. Hospital Duran i Reynals. Institut Català d'Oncologia

Síndrome de la Vena Cava Superior

Ponent:  Maria del Mar Marín Melià obrir document SD VENA CAVA SUPERIOR

Servei d'Oncologia Mèdica. Hospital Duran i Reynals. Institut Català d'Oncologia

Dolor

Ponent:  Diego Díaz Cárdenas obrir document Abordaje DOLOR oncológico

Unitat de Cures Pal·liatives. Servei de Medicina Interna. Consorci Sanitari del Garraf

Neutropènia febril

Ponent:  David Blancas Altabella obrir document Neutropènia Febril

Servei de Medicina Interna. Consorci Sanitari del Garraf

10:30 - 12:00 Psicooncologia

Moderador/a:  Helena Camell Ilari  

Servei de Medicina Interna i Unitat de Cures Pal·liatives. Directora de l'equip d'atenció psicosocial (EAPS). Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Atenció psicològica durant el procés de la malaltia

Ponent:  Cruz Sánchez Julvé obrir document INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN EL CÀNCER. Psicooncologia

Psicòloga EAPS Penedès-Garraf. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Atenció psicològica al final de la vida

Ponent:  Jesús Plano Vigil obrir document Atenció psicològica al final de vida

Psicòleg EAPS Penedès-Garraf. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Atenció psicològica en el dol

Ponent:  Carme Expósito obrir document ATENCIÓ PSICOLÒGICA AL DOL

Psicòloga EAPS Penedès-Garraf. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

12:00 - 12:30 Pausa - cafè

12:30 - 14:00 Infermeria davant el malalt amb càncer

Moderador/a:  Miren Taberna Sanz  

Servei d'Oncologia Mèdica. Consorci Sanitari del Garraf. Hospital Duran i Reynals. Institut Català d'Oncologia

Gestió de casos i educació sanitària

Ponent:  Isabel Brao Pérez obrir document NOUS MODELS ORGANITZATIUS

Infermera Unitat Funcional de Pulmó. Hospital Duran i Reynals. Institut Català d'Oncologia

Suport a l'hospital de dia

Ponent:  Montserrat Mirabent Fullera obrir document Suport a l'Hospital de Dia

Infermera Hospital de Dia d'oncologia. Hospital Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

11-04-2014 | Universitat Politècnica de Catalunya | Av. Víctor Balaguer, 1 (Vilanova i la Geltrú)

17:00 - 20:00 Taller: dol dels professionals

Ponent:  Silvia Viel Sirito obrir document ¿Qué sabemos a propósito del duelo de los profesionals que atienden a personas/famílies con enfermedades avanzadas?

Psicologia clínica. Universitat Blanquerna. Barcelona

Exposició. Què sabem a propòsit del dol dels professionals que atenen a persones/famílies amb malalties avançades?

Grups d'intercanvi d'experiències

Conclusions