imatge entitat
Filial del Maresme 
XVIII Curs de Ventilació Mecànica Bàsica, teòrica i pràctica
Curs de formació en tractament del malalt crític

Dijous 28 i divendres 29 de novembre de 2013. Hospital de Mataró

Observacions: La Ventilació mecànica (VM) és un recurs terapèutic en els serveis de Medicina Intensiva, Medicina d‘Urgències i Emergències, Anestesiologia emergència prehospitalària, i en els mitjans de transports medicalitzats.

Com tota tècnica terapèutica suposa la necessitat d'adquirir habilitats i coneixements teòrics bàsics que permetin utilitzar la VM en qualsevol circumstància inicial, sense entrar en la complexitat pròpia de les àrees de Cures Intensives i Reanimació. La correcta realització de la VM està lligada a una pràctica que només s'aconsegueix amb el temps. Però sense uns coneixements teòrics previs, aquesta no es pot dur a terme d'una manera acurada.

Plantegem els continguts del curs des d'una vessant teòrica i pràctica i està adreçat a metges i infermeria que desenvolupen la seva tasca professional en qualsevol dels serveis esmentats, essent especialment útil per als que s'incorporen en aquets serveis, molt especialment a metges residents i per a aquells professionals de centres que no disposen d'UCI per han de tractar i mantenir al pacient en VM mentre no pot ser traslladat.

Hem tingut en compte per al present curs alguns suggeriments dels alumnes (prop dels 650 alumnes en decurs dels anys anteriors). Les pràctiques, en grups reduïts, permeten una major interacció professor/alumne.

Agraïm a totes les persones que fan possible la continuïtat d'aquest curs.

28-11-2013 | Sala d'actes i aula d'activitats de l'hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n. Hospital de Mataró (Mataró - 08304)

08:30 - 20:00 XVIII Curs de Ventilació Mecànica Bàsica, teòrica i pràctica

Ponent:  Jordi Almiral Pujol  

Hospital de Mataro

Ponent:  Pepe Gil Valera  

Hospital de Mataró

Ponent:  Francesc Riera Rifà  

Hospital de Mataró

Ponent:  Juan Carlos Yébenes Reyes  

Hospital de Mataró

Ponent:  Estel Güelll Quintillà  

Hospital de Mataró

Ponent:  Roser Vila Mañe  

Hospital de Mataró

29-11-2013 | Sala d'actes i aula d'activitats de l'hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n. Hospital de Mataró (Mataró - 08304)

09:00 - 20:00 XVIII Curs de Ventilació Mecànica Bàsica, teòrica i pràctica

Ponent:  Rafael Martínez Poveda  

Hospital de Mataró

Ponent:  Adrià Albis Guimet  

Hospital de Mataró

Ponent:  Manel Solsona Perlasia  

Hospital de Mataró

Professor/a:  Jordi Almirall Pujol  

Hospital de Mataró

Professor/a:  Juan Carlos Yébenes Reyes  

Hospital de Mataró

Professor/a:  Pepe Gil Valera  

Hospital de Mataró