imatge entitat
Filial del Maresme 
XXIII Curs d'actualització en Atenció Primària. Tallers pràctics: Emergències.

Tots els dijous del 7 defebrer al 7 de març de 2013. Hospital de Mataró

Observacions: Aquesta 23èna edició del Curs d'Actualització en Atenció Primària l'hem volgut centrar en l'abordatge en situacions d'emergència tractades de manera monogràfica en cinc sessions. Aquesta és una necessitat percebuda que ja va ser motiu d'un curs en 2012 organitzat pel departament de fomació del SAP Mataró-Maresme de l'ICS amb el suport de la Filial. La Junta de la Filial acull la proposta de la Vocalia d'Atenció primària d'estendre la formació a altres professionals col•laborant no solament en la organització sino amb el recolzament econòmic i ajustat els costos que facilitin la inscripció.

El curs està plantejat per a que els professsionals mèdics i d'infermeria assistencials i en formació puguin fer un abordatge comú i efectuar les primeres actuacions i l'activació del sistema d'emergències de manera estructurada. El curs s'orienta a situacions d'emergèncias consensuades amb professionals del SAP i del Servei de medicina intensiva de l'Hospital de Mataró.

Proposem un abordatge centrat en casos extrets de la nostra feina quotidiana, amb una orientació eminentment pràctica, que ens permeti intervenir amb major seguretat en els cinc grups de patologies.

07-02-2013 | Espai docent passadís central soterrani -1 lletra C | Hospital de Mataró. Carretera Cirera s/n (08304)

15:30 - 20:00 Valoració inicial del pacient amb deterior agut.

Ponent:  Ricard Peiró.  

EAP Arenys de Mar. ICS. Filial del Maresme Acadèmia

14-02-2013 | Aula d'activitats de l'hospital de Mataró | Hospital de Mataró. Carretera Cirera s/n (08304)

15:30 - 20:00 Valoració del pacient amb dispnea.

Ponent:  Jordi Almirall  

Hospital de Mataró

Ponent:  Isabel Moreno  

Hospital de Mataró

21-02-2013 | Aula Girona Mar de l'hospital de Mataró | Hospital de Mataró. Carretera Cirera s/n (08304)

15:30 - 20:00 Dolor toràcic i síndrome coronària aguda

Ponent:  Glòria Miró  

Glòria Miró i Joan Domènech

Ponent:  Joan Domènech  

28-02-2013 | Aula d'activitats de l'hospital de Mataró | Hospital de Mataró. Carretera Cirera s/n (08304)

15:30 - 20:00 Arítmies

Ponent:  Pepe Gil Valera  

Hospital de Mataró. Gemma

07-03-2013 | Aula d'activitats de l'hospital de Mataró | Hospital de Mataró. Carretera Cirera s/n (08304)

15:30 - 20:00 Micel.lània

Ponent:  Juan Carlos Yébenes Reyes  

Hospital de Mataró

Ponent:  Ricard Peiró  

EAP Arenys de Mar. ICS. Filial del Maresme Acadèmia