imatge entitat
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge 
Programa de formació continuada en radiodiagnòstic – curs específic

Del 1 d'octubre al 3 de juny de 2015 | 16:00h | Sala 10 L'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: Activitat gratuïta per als socis de l'Acadèmia i ponents convidats per les societats. Les persones interessades no sòcies i els convidats, caldrà que s'adrecin a la recepció per tal d'obtenir la tarja d'accés a la sala. Preu per a no socis 10€, i per a no socis residents 5€

01-10-2014 | Sala 10

16:00 - 20:00 Abdomen

16:00 - 16:40 Tema 1. Patologia suprarrenal

Ponent: Dra. Marta Paraira Beser  

Mutua de Terrassa

16:50 - 17:30 Tema 2. Lesions renals quístiques renals i altres

Ponent: Dra. Eva Ballesteros Gomiz  

UDIAT - Parc Taulí

17:40 - 18:20 Tema 3. Diagnòstic i maneig del tumor renal sòlid

Ponent: Dra. Marta Solà Garcia  

UDIAT - Parc Taulí

18:30 - 19:10 Tema 4. Diagnòstic, estadificació i seguiment del tumor de vies

Ponent: Dra. Montserrat Tenesa Bordas  

Hospital Germans Trias i Pujol

19:20 - 20:00 Tema 5. Actualització en patologia prostàtica: càncer, HBP, inflamació

Ponent: Dr. Pablo De la Torre  

Fundacio Puigvert

05-11-2014 | Sala 10

16:00 - 16:40 Tema 6. Urgències genitourinàries

Ponent: Dra. Laura Buñesch Villalba  

Hospital Clínic

16:40 - 17:30 Tema 7. Patologia traumàtica del sistema genitourinari

Ponent: Dr. Albert Pons Escoda  

Hospital Universitari Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat

17:30 - 18:20 Tema 8. Patologia vascular renal. HTA

Ponent: Dr. Rafael Salvador Izquierdo  

Hospital Clínic

18:30 - 19:10 Tema 9. Intervencionisme I

Ponent: Dr. Joan Perendreu Sans  

UDIAT - Parc Taulí

19:20 - 20:00 Tema 10. Intervencionisme II

Ponent: Dra. Patricia Bermúdez Bencerrey  

Hospital Sant Pau

10-12-2014 | Sala 10

16:00 - 16:40 Tema 11. Patologia uterina benigna i maligne

Ponent: Dra. Lidia Tortajada Giménez  

UDIAT - Parc Taulí

16:50 - 17:30 Tema 12. Neoplàsia d'ovari

Ponent: Dr. Sergi Ganau Macias  

UDIAT - Parc Taulí

17:40 - 18:20 Tema 13. Disfunció del sòl pelvià

Ponent: Dr. Sergi Ganau Macias  

UDIAT - Parc Taulí

18:30 - 19:10 Tema 14. Patologia escrotal NO aguda

Ponent: Dr. Jordi Maria Puig Domingo  

UDIAT - Parc Taulí

19:20 - 20:00 Tema 15. Patologia peneana

Ponent: Dr. Richard Mast Vilaseca  

UDIAT - Parc Taulí

21-01-2015 | Sala 8

16:00 - 20:00 Abdomen

16:00 - 16:40 Tema 16. Maneig radiològic de la disfàgia

Ponent: Dra. Marta Abadal Prades  

Consorci Sanitari del Maresme

16:50 - 17:30 Tema 17. Tumors del tracte digestiu superior

Ponent: Dr. Fernando Bazan Asencios  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

17:40 - 18:20 Tema 18. Tumors de colon

Ponent: Dr. Sergi Quiroga Gómez  

Mútua de Terrassa

18:30 - 19:10 Tema 19. Tractament amb endopròtesis al tub digestiu

Ponent: Dr. Joan Falcó Fages  

UDIAT - Parc Taulí

19:20 - 20:00 Tema 20. RM càncer de recte

Ponent: Dr. David Durany  

Hospital Germans Trias i Pujol

11-02-2015 | Sala 8

16:00 - 20:00 Abdomen

16:00 - 16:40 Tema 21. Hemorragia intestinal (baixa i alta). Maneig diagnòstic radiològic

Ponent: Dr. Sergi Quiroga Gómez  

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

16:50 - 17:30 Tema 22. Tractament percutani de l'hemorràgia intestinal

Ponent: Dra. Mercedes Pérez Lafuente  

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

17:40 - 18:20 Tema 23. Tumor a la paret abdominal: les diferents hèrnies i altres patologies

Ponent: Dr. Albert Maroto Genover  

Hospital Josep Trueta

18:40 - 19:10 Tema 24. Trasplantament hepàtic i renal: conceptes bàsics

Ponent: Dra. Ángeles García Criado  

Hospital Clínic

19:20 - 20:00 Tema 25. Complicacions de la cirurgia abdominal: utilitat dels mètodes d'imatge

Ponent: Dra. Laura Martínez Carnicero  

Hospital de Bellvitge

25-03-2015 | Sala 10

16:00 - 20:00 Pediatria

16:00 - 16:40 Tema 26. Especificitats a la patologia visceral abdominal en pediatria

Ponent: Dra. Lucía Riaza Martín  

Hospital Sant Joan de Déu

16:50 - 17:30 Tema 27. Especificitats a la patologia gastrointestinal i colònica en pediatria

Ponent: Dr. Emilio Inarejos  

Hospital Sant Joan de Déu

17:40 - 18:20 Tema 28. Especificitats de la urorradiologia en pediatria

Ponent: Dra. Carmina Durán Feliubadaló  

UDIAT - Parc Taulí

18:30 - 19:10 Tema 29. Especificitats a la patologia genital i suprarrenal en pediatria

Ponent: Dra. Anna Coma Fusté  

Hospital Vall d'Hebrón

19:20 - 20:00 Tema 30. Estudi de patologia fetal per RM. Indicacions

Ponent: Dr. César Martín Martínez  

UDIAT - Parc Taulí

15-04-2015 | Sala 8

16:00 - 20:00 Neuroradiologia

16:00 - 16:40 Tema 31. Patologia vascular hemorràgica (malformacions,aneurismes)

Ponent: Dr. Juan Macho Fernández  

Hospital Clínic

16:50 - 17:30 Tema 32. Traumatisme raqui-medul·lar

Ponent: Dr. Salvador Pedraza Gutiérrez  

Hospital Josep Trueta

17:40 - 18:20 Tema 33. Tumors intraparenquimatosos | Tumors extraparenquimatosos

Ponent: Dr. Jaume Capellades Font  

Hospital del Mar

18:30 - 19:10 Tema 34. Meningiomes, neurinomes, quemodectomes, metàstasis

Ponent: Dr. Carles Majos Torró  

Hospital de Bellvitge

19:20 - 20:00 Tema 35. Regions sellar i parasellar

Ponent: Dr. Jordi Ruscalleda Nadal  

06-05-2015 | Sala 10

16:00 - 20:00 Neuroradiologia

16:00 - 16:40 Tema 36. Patologia congènita de l'adult: trastorns migració, sds, neurocutanis...

Ponent: Dra. Núria Bargalló Alabart  

Hospital Clínic

16:50 - 17:30 Tema 37. Hidrocefàlia

Ponent: Dr. Àlex Rovira Cañellas  

Hospital Vall d'Hebron

17:40 - 18:20 Tema 38. Infeccions cerebrals

Ponent: Dr. Jordi Ruscalleda Nadal  

Hospital Vall d'Hebron

18:30 - 19:10 Tema 39. Processos inflamatori-desmielinitzants: esclerosis múltiple i variants

Ponent: Dra. Cristina Auger Acosta  

Hospital Vall d'Hebron

19:20 - 20:00 Tema 40. Envelliment cerebrals. Patologia neurodegenerativa

Ponent: Dra. Beatriz Gómez Ansón  

Hospital Sant Pau

03-06-2015 | Sala 10

16:00 - 16:40 Tema 41. Patologia massís facial i base de crani: tumoral i inflamatòria

Ponent: Dr. Manel de Juan Delago  

Hospital Sant Pau

16:00 - 20:00 Neuroradiologia

16:50 - 17:30 Tema 42. Patologia de la laringe

Ponent: Dr. Manel de Juan Delago  

Hospital Sant Pau

17:40 - 18:20 Tema 43. Tumors malignes de faringe i cavitat oral

Ponent: Dra. Sahily Siurana Montilva  

Hospital Vall d'Hebron

18:30 - 19:10 Tema 44. Especificitats Neurorradiològiques en Pediatria

Ponent: Dra. Elida Vázquez Méndez  

Hospital Vall d'Hebron

19:20 - 20:00 Tema 45. Patologia raquimedul·lar no traumàtica ni degenerativa

Ponent: Dr. Antoni Rovira Gols  

UDIAT - Parc Taulí