imatge entitat
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica 
Curs acadèmic 2009-2010
Formació en Immunologia i Al·lèrgia. Estat actual i perspectives futures

Del 14 d'octubre de 2009 al 22 de maig de 2010

03-10-2009 | Hotel Ateneu Mar | Passeig García Faria, 37-47 (Barcelona)

10:00 - 13:00 Taller Himenòpters

Coordinador/a:  Gaspar Dalmau  

Comitè d'Al·lèrgia a Himenòpters

Patrocina: Stallergens

14-10-2009 | Sala Actes Novartis | Barcelona (Barcelona)

20:00 - 22:00 Sessió Inaugural del Curs Acadèmic 2009-2010 SCAIC

Moderador/a:  Antonio Valero  

President SCAIC

20:00 - 22:00 Formació en Immunologia i Al·lèrgia. Estat actual i perspectives futures

Ponent:  Mª Anunciación Martín Mateos  

Hospital Sant Joan de Déu - Hospital Clínic. Barcelona. Professora Titular de Pediatria. Metge Consultor d'Immunologia i Al·lèrgia. Universitat de Barcelona

19-11-2009 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya/ Sala 3 | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

20:00 - 22:00 Sessió d'Al·lèrgia Pediàrica: desensibilització a aliments

Coordinador/a:  Ana Mª Plaza  

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

23-01-2010 | Hospital Universitari de Girona | Girona (Girona)

09:00 - 13:00 Matí Al·lergològic. Presentació de casos clínics

Coordinador/a:  Mª Teresa Cerdá  

Hospital Universitari Josep Trueta. Girona

25-03-2010 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya/ Sala3 | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

20:00 - 22:00 Sessió de residents. Discussió de casos clínics

Coordinador/a:  Mª Mar San Miguel  

Pius Hospital de Valls

24-04-2010 | Hotel Ateneu Mar | Passeig García Faria, 37-47 (Barcelona)

10:00 - 13:00 Taller Himenòpters

Coordinador/a:  Gaspar Dalmau  

Comitè d'Al·lèrgia a Himenòpters

Patrocina: Stallergens

21-05-2010 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

09:00 - 20:00 Cloenda del Curs Acadèmic 2009-2010 de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

-:  Organitza: Junta directiva de la SCAIC  

Coordinador/a:  Comité Científic SCAIC  

22-05-2010 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

09:00 - 20:00 Cloenda del Curs Acadèmic 2009-2010 de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica