imatge entitat
Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica 
IV Reunió de la Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica

Dimecres, 13 d'abril de 2012 - Sala d'actes, Planta 10, Àrea General. Hospital Vall d'Hebron

13-04-2012 | Sala d'actes, Planta 10, Àrea General - Hospital Universitari Vall d'Hebron | Passeig Vall d’Hebron (Barcelona)

09:00 - 09:20 Benvinguda/repartiment de documentació

09:20 - 09:30 Presentació

-:  Dr. Jaume Roigé  

Director assitencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

09:30 - 10:15 Estratègies neurofisiològiques i psicofísiques per a l'anàlisi de la percepció del dolor

Ponent:  Dr. Josep Valls-Solé  

Unitat d'Electromiografia, Control Motor i Dolor Neuropàtic. Neurologia. Hospital Clínic. Barcelona

10:15 - 11:00 Mapatge cortical. Aplicacions neurofisiològiques

Ponent:  Dr. Josep Maria Espadaler  

Servei de Neurofisiologia Clínica. Hospital del Mar. Barcelona

11:00 - 11:45 Aplicacions neurofisiològiques de les interfícies neurals. Present i futur de les neuropròtesis

Ponent:  Dr. Xavier Navarro  

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. Institut Neurociències. UAB

11:45 - 12:15 Pausa - Cafè

12:15 - 12:45 Fenòmens elèctrics en els pacients amb lesió cerebral aguda

Ponent:  Dra. Maria Sueiras-Gil  

Servei Neurofisiologia Clínica. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

12:45 - 13:15 Magnetoencefalografia. Bases tècniques i aplicacions clíniques

Ponent:  Rafal Nowak  

Unitat de Magnetoencefalografia. Centro Médico Teknon

13:15 - 13:45 Mesures d'excitabilitat nerviosa. Bases neurofisiològiques i aplicacions clíniques i en investigació

Ponent:  Dr. Romà Solà  

Neuroscience‐Technologies de Barcelona

13:45 - 15:00 Pausa - Dinar

15:00 - 16:30 Tallers simultanis (2 sessions)

Electroretinograma‐ERG

-:  Dra. M Teresa Minoves

-:  Dra. Dulce Moncho

EMT. Excitabilitat cortical

-:  Dra. Núria Raguer

-:  Dr. José Luis Seoane

Estudi fibra petita. QST/LEP

-:  Dra. Margarida Gratacós

-:  Dra. Misericordia Veciana

16:30 - 18:00 Comunicacions orals

18:00 - 18:00 Comiat