imatge entitat
Associació Catalana de Medicina del Treball 
Taller: Diagnòstic dels Trastorns Músculesquelètics (TME) associats a l'activitat laboral

Dimarts, 6 de juliol de 2010 | 16:30 - 20:30 | Sala 10

06-07-2010 | Sala 10

16:30 - 20:30 Taller: Diagnòstic dels Trastorns Músculesquelètics (TME) associats a l'activitat laboral

Factors de risc causants de TME i la seva relació amb el disseny ergonòmic del lloc de treball

Ponent:  Dra. Silvia Nogareda Cuixart

Unidad ergonomía y Psicosociología. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT)

Mètodes per a l'avaluació i detecció dels factors de risc

Ponent:  Dra. Silvia Nogareda Cuixart

Unidad ergonomía y Psicosociología. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT)

Patologies relacionades amb els TME mes freqüents

Ponent:  Angel Plans Cañamares

Responsable Prevención Riesgos Laborales. Instituto Catalan de Oncología

Definicions, la seva incidència i valoració en l'entorn laboral

Ponent:  Angel Plans Cañamares

Responsable Prevención Riesgos Laborales. Instituto Catalan de Oncología

Mètodes per a la valoració i detecció de los TME

Ponent:  Dr. José Luís Parreño Catalán

Master en Ciencias Biomédicas y Experimentales

Realització d'un cas pràctic i discussió del mateix

Ponent:  Dra. Silvia Nogareda Cuixart

Unidad ergonomía y Psicosociología. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT)