imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
I Curs d'Immunodeficiències primàries

Del 28 de novembre a l'1 de desembre de 2011 | 17:00 | Sala 6

Coordinador/a:  Pilar Llobet

Coordinador/a:  Pere Soler

Observacions: Activitat Acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 2.3 crèdits i 12 hores lectives

28-11-2011 | 17:00 - 19:00 | Sala 5

28-11-2011 | Sala 6

17:00 - 18:00 Principis d'immunologia per a entendre les IDP. Introducció a les IDP

Ponent:  Teresa Español Boren Contingut restringit als socis de la societat o filial Facultatiu Èmerit Immunología

Hospital Universitari Vall d'Hebron

18:30 - 19:30 IDP per desperfectes de producció d'anticossos

Ponent:  Pilar Llobet Agulló Contingut restringit als socis de la societat o filial IDP per dèficit d'anticossos

Hospital St. Jaume de Calella. fundació Hospital Asil de Granollers

19:30 - 21:00 Seminari 1: Citometria de flux: nocions bàsiques i aplicacions

Ponent:  Manuel Hernández González  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

28-11-2011 | Sala 7

19:30 - 21:00 Seminari 2: Diagnòstic molecular

Ponent:  Manel Juan Otero  

Hospital Clínic. Barcelona

29-11-2011 | 17:00 - 19:00 | Sala 5

29-11-2011 | Sala 7

19:30 - 21:00 Seminari 1: Citometria de flux: nocions bàsiques i aplicacions

Ponent:  Manuel Hernández González  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

29-11-2011 | Sala 6

17:00 - 18:00 IDP per defectes a la immunitat innata

Ponent:  Laia Alsina Manrique Contingut restringit als socis de la societat o filial Immunitat Innata

Hospital Sant Joan de Déu

18:30 - 19:30 IDP per defectes fagocítics

Ponent:  Andrea Martin Nalda Contingut restringit als socis de la societat o filial IDP por defecto en el número y/o función fagocítica

Hospital universitari Vall d'Hebron

19:30 - 21:00 Seminari 2: Diagnòstic molecular

30-11-2011 | Sala 5

17:00 - 21:00 IDP per defectes de limfòcit T

Ponent:  Pere Soler-Palacín Contingut restringit als socis de la societat o filial SOSPITA CLÍNICA + HEMOGRAMA

Hospital Universitari Vall d'Hebron

17:00 - 21:00 Altres IDP ben definides

Ponent:  Oscar de la Calle Martín  

Hospital St. Pau . Barcelona

17:00 - 21:00 Seminari 4: Casos clínics problema

Ponent:  Fabiola Caracseghi  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

17:00 - 21:00 Seminari 3: TPH i Teàràpia gènica

Ponent:  Isabel Badell Serra  

Hospital St. Pau . Barcelona

01-12-2011 | Sala 5

17:00 - 21:00 IDP per disregulació immune i malalties autoimflamatòries

Ponent:  Juan Antonio Aróstegui Gorospe  

Hospital Clínic. Barcelona

17:00 - 21:00 Seminari 4: Casos clínics problema

Ponent:  Fabiola Caracseghi  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

17:00 - 21:00 Examen (realització i correcció)

17:00 - 21:00 Seminari 3: TPH i Teràpia gènica

Ponent:  Isabel Badell Serra  

Hospital St. Pau. Barcelona