imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
Taller de lesions tendinoses de la mà

Divendres, 19 d'octubre de 2012 | 15:30h. | Sala 1

Observacions: PLACES ESGOTADES
Taller adreçat a FISIOTERAPEUTES TITULATS
Inscripcions per rigorós ordre d'inscripció.
Taller gratuït per a socis de la SCBF.
Preu no soci: 10 euros.
Pagament a la recepció de l'Acadèmia el mateix dia del taller
Imprescindible Inscripció Prèvia, enviant noms i cognoms, fotocòpia de la targeta de l'ACMSCB ( en cas de socis) i del títol o resguard de Fisioteràpia al correu següent: [email protected]

19-10-2012 | Sala 1

15:30 - 16:35 Anatomia quirúrgica dels tendons flexors i extensors. Zones i tipus de lesió. Tipus de sutures tendinoses. Tractament de les lesions associades.

16:35 - 17:45 Rehabilitació post-quirúrgica de les lesions tendinoses de la mà. Protocols de rehabilitació precoç: gestió, riscos i precaucions

17:45 - 18:15 Descans

18:15 - 19:20 Cirurgia secundària de les lesions tendinoses: indicacions i tècniques de tenòlisi i de reconstrucció del sistema tendinós

19:20 - 20:00 Rehabilitació de la mà després de cirurgies d'alliberació tendinosa i articular. Procediments de mobilització analítica, progressiva, i seqüencial

20:00 - 20:00 Cloenda