imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
VII Taller d'Interpretació pràctica de l'ECG i d'arítmies

Dies 23 i 24 de febrer de 2012 | Unitat Docent de l'Hospital del Mar | 08:30h

23-02-2012 | Unitat Docent de l'Hospital del Mar (UDIMAS) | C/ Dr. Aiguader, 80 (Barcelona)

08:30 - 08:45 Recollida documentació

08:45 - 17:00 Introducció

Ponent:  Jordi Bruguera  

Hospital del Mar

09:00 - 10:00 Conceptes bàsics i interpretació de l'ECG normal.

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar

10:00 - 11:00 Creixements auriculars i ventriculars

Ponent:  Josep Roca  

Hospital de Bellvitge

11:00 - 11:30 Descans - cafè

11:30 - 12:30 Bloqeig branca dreta i esquerra. Hemibloqueigs.

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar

12:30 - 13:30 Cardiopatia esquèmica

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar

15:00 - 17:30 Taller d'interpretació pels assistents de l'ECG dels temes anteriors

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar

Ponent:  Julio Martí  

Hospital del Mar

24-02-2012 | Unitat Docent de l'Hospital del Mar (UDIMAS) | C/ Dr. Aiguader, 80 (Barcelona)

09:00 - 10:00 Arítmies: Supraventriculars.

Ponent:  Julio Martí  

Hospital del Mar

10:00 - 10:30 Bloqueig auricular i auriculoventricular

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar

10:30 - 11:00 Descans - Cafè

11:00 - 12:00 Arítmies ventriculars. Diagnòstic diferència de taquicàrdies amb QRS ampla.

Ponent:  Concepción Alonso  

Hospital de Sant Pau

12:00 - 14:15 Interpretació pels assistents de l'ECG dels temes anteriors.

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar

Ponent:  Julio Martí  

Hospital del Mar

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar

14:15 - 14:30 Examen interpretació de 2 ECG

14:30 - 15:00 Interpretació per assistents 2 casos clínics amb ECG avançats.