imatge entitat
Filial del Maresme 
Dimecres Pediàtrics. XXXII Edició

El 3er dimecres de cada mes del 19 d'octubre de 2016 al 21 de juny de 2017. Sala d'actes de l'Hospital de Mataró

Observacions: OBJECTIUS DEL CURS:

Apropar als professionals especialistes en pediatria les novetats que apareixen en el camp de l'especialitat, revisar circuits o protocols, unificar criteris entre l'atenció especialitzada i l'atenció primària de salut.Aquesta tasca d'apropament i de formació que porta una dilatada experiència aconseguit una notable integració dels professionals.Ates el caràcter de formació continuada s'ha procurat mantenir una coherència en la selecció dels temes d'acord amb les necessitats dels professionals que habitualment han seguit els cursos.Posta al dia de patologia prevalent ;per exemple les sessions dedicades a la actualització de temes como la Neurologia o Endocrinologia Pediàtrica i la aplicació de les noves tecnologies en l'atenció del nen des de la basant de la formació e informació del pares i la auto-cura.Temes d'interès general com: Seguretat del malalts, disminució de la irradiació en les proves diagnòstiques i l'atenció al nen crític , en aquest sentit es desenvolupa una novetat com es la inclusió de un taller en atenció inicial al nen crític ( sèpsia ; alteració consciència ; dificultat respiratòria...)La posta al dia de temes que encara estan en investigació com les eines de diagnòstic en les cardiopaties familiars.Actualització per tant en guies, revisió de patologia específica i consideració de casos clínics.

19-10-2016 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Malaltia de cèl•lules falciformes. Història i futur de una malaltia de maneig multidisciplinari.

Ponent: Dra. A. Cabot  

Servei Pediatria. Hospital de Mataró.

Ponent: Dra. G. Vallès.  

Hematologia Pediàtrica. Hospital de Mataró.

16-11-2016 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Patologia tiroïdal . Interpretant els indicadors de patologia.

Ponent: Dra. E. Ropero  

Servei Pediatria. Endocrinologia Pediàtrica. Hospital de Mataró.

Ponent: Dra. E. Mogas  

Servei Pediatria. Endocrinologia Pediàtrica. Hospital de Mataró.

21-12-2016 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 ¿Quan hem de plantejar un estudi de miocardiopaties familiar ?.

Ponent: Dr. V. Pérez  

Servei Pediatria. Cardiologia Pediàtrica. Hospital de Mataró.

18-01-2017 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Fàrmacs 'off label' a Pediatria. Els coneixem?

Ponent: Dr. M. Ferrer  

Servei de Farmàcia. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

15-02-2017 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Acidosi Metabòlica . Un repta diagnòstic .

Ponent: Dr. G. Pintos  

Cap de servei Pediatria i Nefròleg . Especialista en Metabolopaties en el nen.

15-03-2017 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Patologia muscular en el nen .

Ponent: Dr. A. Nascimento  

Neurologia Pediàtrica . Unitat de Múscul. Hospital Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona.

19-04-2017 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Evitar l' irradiació en el nen. El valor de la Ecografia.

Ponent: Dra. M. Gòmez  

Servei de Radiologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB. Barcelona.

17-05-2017 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Taller Pràctic : Abordatge del nen crític: valoració i tractament.

Professor/a: Dr. I. Collazo  

Hospital de Mataró

Professor/a: Dra. R. Diez  

Servei Pediatria . Hospital de Mataró.

Professor/a: Dr. E. Lobera  

Hospital de Mataró

Professor/a: Dr. V. Pérez  

Hospital de Mataró

21-06-2017 | Sala d'actes de l' Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304 - Mataró)

13:00 - 14:30 Infermera virtual a l'atenció pediàtrica. Aplicació de les TICs.