L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalanobalear d'Oncologia 
Curs acadèmic 2013-2014

Del 22 d'octubre de 2013 al 20 de maig de 2014 | 18:00h | Sala 10 L'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: Activitat gratuïta per als socis i ponents convidats per les societats. Les persones interessades no sòcies i els convidats, caldrà que s'adrecin a la recepció per tal d'obtenir la tarja d'accés a la sala. Preu per a no socis 10€, i per a no socis residents 5€

22-10-2013 | Sala 10

18:00 - 19:30 Tractament personalitzat del càncer de mama en estadi precoç

Presentador/a:  M. Domènech  

Presidenta SCBO

Moderador/a:  A. Eraso  

SCBO

Presentació cas

Ponent:  A. Gasol Contingut restringit als socis de la societat o filial Tractament Personalitzat del Càncer de Mama precoç

Hospital Arnau de Vilanova

Discussió

Ponent:  G. Anguera Contingut restringit als socis de la societat o filial Tratamiento personalizado en el cáncer de mama en estadío precoz

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Perfils expressió genètica i tractament sistèmic

Ponent: Dr. Dr. Gil Contingut restringit als socis de la societat o filial Les plataformes poligèniques en la decisió de quimioteràpia adjuvant del càncer de mama

ICO - Hospitalet

Radioteràpia personalitzada

Ponent: Dr. Dr. Algara Contingut restringit als socis de la societat o filial Les 'omiques' han arribat!

Parc de Salut Mar

19:30 - 20:00 Beca

Lliurament de la Beca 2013-2014

Cloenda

Aperitiu

19-11-2013 | Sala 3 | En col·laboració amb la sessió Neoplàsia de pàncrees estadi IV: tractament, maneig dels símptomes i prevenció de les complicacions

18:00 - 20:00 Sessió conjunta amb la Societat de Cures Pal·liatives: Neoplàsia de pàncrees estadi IV: tractament, maneig dels símptomes i prevenció de les complicacions obrir document Invitació obrir document Programa

Moderador/a:  O. Serra  

SCBO

Moderador/a: Dr. Montserrat Domènech Santasusana  

President de la Societat Catalana de Cures Pal·liatives

Presentació cas

Ponent:  M. Ferrer Contingut restringit als socis de la societat o filial Neoplàsia de pàncrees EIV: cas clínic i discussió

Hospital Parc Taulí de Sabadell

Novetats en el tractament sistèmic

Ponent:  A. Salut Contingut restringit als socis de la societat o filial Cáncer de Páncreas estadio IV

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Maneig dels símptomes

Ponent:  D. Rodríguez Contingut restringit als socis de la societat o filial Control de síntomas: Cáncer de páncreas

HUSJReus

Maneig del dolor refractari a analgèsia convencional. Tècniques invasives

Ponent:  C. Serrano Contingut restringit als socis de la societat o filial Manejo del dolor refractario a analgesia convencional Técnicas invasivas

Unitat Radiologia Intervencionista Parc Taulí de Sabadell

17-12-2013 | Sala 10

18:00 - 20:00 Novetats en càncer de pulmó

Moderador/a:  E. Carcereny  

SCBO

Moderador/a:  JM Solé  

IOV

Presentació cas 1

Ponent:  S. Fernandez Contingut restringit als socis de la societat o filial CASO CLINICO 1

Hospital de Mataró

Presentació cas 2

Ponent:  J. Morales

Hospital Clínic

Novetats en radioteràpia

Ponent:  A. Navarro

ICO-Hospitalet

Novetats en el tractament sistèmic

Ponent:  Anna Estival Contingut restringit als socis de la societat o filial NOVETATS en el tractament sistèmic

ICO-Badalona

Sentiments de culpa. Psiconcologia

Ponent:  Concha Leon Contingut restringit als socis de la societat o filial Cáncer de Pulmón y Estigma: Sentimientos de culpa y vergüenza

21-01-2014 | Sala 10

18:00 - 20:00 Avenços en el maneig del glioblastoma multiforme obrir document Programa

Moderador/a:  E. Gallardo  

SCBO

Presentació cas

Presentador/a:  G. Marín Contingut restringit als socis de la societat o filial Glioblastoma Multiforme.Academia Ciencias Médicas.

HGC-IOV

Discussor/a:  Muñoz Contingut restringit als socis de la societat o filial DISCUSIÓN CASO GLIOBLASTOMA

Hospital de Reus

Indicacions de tractament amb fàrmacs antiangiogènics

Ponent:  M. Martínez Contingut restringit als socis de la societat o filial INDICACIONES DE FÁRMACOS ANTIANGIOGÉNICOS EN GLIOBLASTOMA

Parc de Salut Mar

Avaluació de la resposta

Ponent:  M. Macià Contingut restringit als socis de la societat o filial AVANCES EN EL MANEJO DEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME: EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

ICO-DiR

18-02-2014 | Sala 10 | En col·laboració amb la sessió Dels biològics a les teràpies cel·lulars immunomediades en el tractament dels malalts amb càncer

18:00 - 20:00 Sessió conjunta amb la Societat Catalana d'Immunologia: Dels biològics a les teràpies cel·lulars immunomediades en el tractament dels malalts amb càncer

Moderador/a:  M. Bonet  

SCBO

Introductor/a:  C. Juárez Contingut restringit als socis de la societat o filial DELS BIOLOGICS A LES TERÀPIES CEL·LULARS IMMUNOMEDIADES EN EL TRACTAMENT DE MALALTS AMB CÀNCER

President de la Societat Catalana d'Immunologia

Moderador/a:  C. Juárez  

President de la S.C d'Immunologia

Presentació del cas

Ponent:  M. Caballero

Servei d'Immunologia, Hospital Clínic

Biològics en càncer

Ponent:  C. Cruz Contingut restringit als socis de la societat o filial Biològ cs en càncer

Unitat de Fases I, Servei d'Oncologia Hospital Vall d'Hebron

Immunoteràpia cel·lular en oncologia: el futur ja és aquí, CARs com a realitat

Ponent:  M. Juan Otero Contingut restringit als socis de la societat o filial Immunoteràpia cel·lular en oncologia'

Servei d'Immunologia, Hospital Clínic

18-03-2014 | Sala 10

18:00 - 20:00 Estat actual del càncer de pròstata obrir document Programa

Moderador/a:  M. Domènech  

SCBO

Cas clínic

Presentador/a:  P. Buitrago

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Presentador/a:  S. Ahlal Contingut restringit als socis de la societat o filial A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO DE CPRC

ICO-Badalona

Càncer de pròstata localment avançat

Ponent:  X. Maldonado Contingut restringit als socis de la societat o filial CASO CLÍNICO

Hospital Vall d'Hebron

Càncer de pròstata metastàsic resistent a castració; algorisme 2013

Ponent:  A. González del Alba Contingut restringit als socis de la societat o filial Manejo del cáncer de próstata metastásico en el 2014

Hospital de Son Espases, Mallorca

Psicologia. Sexualitat i càncer de pròstata

Ponent:  Rosanna Mirapeix

IOV

22-04-2014 | Sala 10

18:00 - 20:00 Maneig del càncer rectal amb M1 hepàtiques: Controvèrsies

Moderador/a:  M. Mira  

SCBO

Presentació cas

Presentador/a:  A. Moreno Contingut restringit als socis de la societat o filial MANEIG DEL CÀNCER RECTAL AMB METÀSTASIS HEPÀTIQUES: CONTROVERSIES

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Discussió

Discussor/a:  A. Mosquera Contingut restringit als socis de la societat o filial CONTROVERSIAS EN EL MANEJO DEL CÁNCER DE RECTO CON METÁSTASIS HEPÁTICAS

ICO-Girona

Cirurgia hepàtica

Ponent: Dr. Dr. Figueras Contingut restringit als socis de la societat o filial CANCER DE RECTE AMB METASTASES HEPATIQUES SINCRONIQES

ICO-Girona

Paper QT

Ponent: Dr. Dr. Cirera Contingut restringit als socis de la societat o filial NEOPLASIA DE RECTO Y METÁSTASIS HEPÁTICAS QUIMIOTERAPIA

Hospital Mútua de Terrassa

Paper RT

Ponent:  J. Balart

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

20-05-2014 | Sala 10

18:00 - 20:00 Càncer de cap i coll: tractament conservador

Moderador/a:  LL. Anglada  

SCBO

Presentació cas

Ponent:  R. Piñeiro Contingut restringit als socis de la societat o filial Càncer de cap i coll: Tractament conservador

ICO - Hospitalet

Discussió

Ponent:  A. Aguilar Contingut restringit als socis de la societat o filial CÀNCER DE CAP I COLL: Tractament conservador

Hospital Mútua de Terrassa

CIR conservadora

Ponent:  X. León Contingut restringit als socis de la societat o filial Paper de la cirurgia en els protocols de preservació en pacients amb carcinomes de cap i coll en estadis avançats

Hospital Santa Creu i Sant Pau

Tractament sistèmic

Ponent:  T. Bonfill Contingut restringit als socis de la societat o filial Organ-Preservation Strategies in head and neck cancer

Hospital Parc Taulí

Tractament de RT. Avaluació de la conservació

Ponent:  Jordi Marruecos

ICO-Girona