imatge entitat
Filial del Vallès Oriental 
VI Curs teòric pràctic intensiu d'habilitats en psiquiatria

Del 7 de març al 11 de març de 2011

07-03-2011 | Servei de Psiquiatria Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús CASM-BM. Fundació Hospital/Asil de Granollers. | Av. Francesc Ribas, s/n (Granollers)

08:30 - 09:00 Presentació del curs

Introductor/a:  Ramon Fitó Morató  

President Filial Vallès Oriental, ACMSCB

Introductor/a:  Emilio Rojo Rodés  

Cap de Servei Psiquiatria, H.Benito Menni - HGG

09:00 - 10:30 La pràctica psiquiàtrica i condicions de l'entrevista clínica. Exploració de l'estat mental

Ponent:  Emilio Rojo Rodés  

Cap de Servei Psiquiatria, H.Benito Menni - HGG

11:00 - 13:00 Repartició dels grups de pràctiques i visita als diferents dispositius del servei

Ponent:  Dra. Jiménez  

H. Benito Menni - HGG

Ponent:  Dra. A. García  

H. Benito Menni - HGG

13:00 - 14:00 Grans síndromes psiquiàtriques

Ponent:  Dra. Gías  

H. Benito Menni - HGG

14:00 - 15:00 Psicofarmacologia bàsica

Ponent:  Dr. Alcoverro  

H. Benito Menni - HGG

08-03-2011 | Servei de Psiquiatria Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús CASM-BM. Fundació Hospital/Asil de Granollers. | Av. Francesc Ribas, s/n (Granollers)

08:30 - 10:00 La síndrome depressiva: clínica, diagnòstic i tractament farmacològic

Ponent:  Dr. Palau  

H. Benito Menni - HGG

10:30 - 12:30 Primera sessió pràctica

12:30 - 13:30 Intervenció psicològica bàsica de la síndrome depressiva

Ponent:  Dra. Eva García  

H. Benito Menni - HGG

13:30 - 15:00 Ideació i risc autolític: detecció, diagnòstic diferencial i abordatge

Ponent:  Dra. A. García  

H. Benito Menni - HGG

09-03-2011 | Servei de Psiquiatria Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús CASM-BM. Fundació Hospital/Asil de Granollers. | Av. Francesc Ribas, s/n (Granollers)

08:30 - 10:00 La síndrome ansiosa: clínica, diagnòstic i tractament farmacològic

Ponent:  Dra. Jiménez  

H. Benito Menni - HGG

10:30 - 12:30 Segona sessió pràctica

12:30 - 13:30 Intervenció psicològica bàsica de la síndrome ansiosa

Ponent:  Félix Díaz  

H. Benito Menni - HGG

13:30 - 15:00 Trastorns de personalitat. Diagnòstic i intervenció

Ponent:  Anton Camps  

H. Benito Menni - HGG

10-03-2011 | Servei de Psiquiatria Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús CASM-BM. Fundació Hospital/Asil de Granollers. | Av. Francesc Ribas, s/n (Granollers)

08:30 - 10:30 La síndrome psicòtica i maníaca: clínica, diagnòstic i tractament farmacològic

Ponent:  Dra. Lunaro  

H. Benito Menni - HGG

11:30 - 13:00 Tercera sessió pràctica

13:00 - 14:00 La urgència psiquiàtrica

Ponent:  Dra. Centeno  

H. Benito Menni - HGG

14:00 - 15:00 Agitació psicomotiriu. Detecció, diagnòstic diferencial i abordatge

Ponent:  Dr. Mylonakis  

H. Benito Menni - HGG

11-03-2011 | Servei de Psiquiatria Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús CASM-BM. Fundació Hospital/Asil de Granollers. | Av. Francesc Ribas, s/n (Granollers)

08:30 - 09:30 Trastorn somatomorf i pacient hiperfrequentador

Ponent:  Dr. Ariza  

H. Benito Menni - HGG

09:30 - 10:30 Alteracions mentals en el pacient mèdic

Ponent:  Dr. Tarragó  

H. Benito Menni - HGG

11:00 - 14:00 Presentació de casos clínics. Discussió i avaluació

Ponent:  Dra. Jiménez  

H. Benito Menni - HGG

Ponent:  Dra. A. García  

H. Benito Menni - HGG

14:00 - 14:30 Sessió de cloenda

Presentador/a:  Guillermo Hoyo  

Coordinador de Programes de la SAP