imatge entitat
Filial del Maresme 
Actualització en Tuberculosi

Els dimarts 3, 10 i 17 de maig de 2016. Sala d'actes de l'Hospital de Mataró

Observacions: Objectius del curs:
Actualitzar els conceptes bàsics, tant epidemiològics, microbiològics, radiològics i terapèutics, que permeten un diagnòstic precoç i faciliten una bona coordinaciò assistencial entre nivells per un tractament òptim tant de la malaltia tuberculosa com de la infecció tuberculosa latent.
Aprofundir en les bases terapèutiques de la tuberculosi i les complicacions del tractament.
Establir les millors estratègies de diagnòstic, tractament i com derivar a l'hospital un pacient amb sospita de tuberculosis.

03-05-2016 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

15:30 - 16:30 Epidemiologia de la tuberculosi a Catalunya i al Maresme.

Ponent: Dr. Josep Anton Capdevila  

Hospital de Mataró

16:30 - 17:30 Aportacions de la radiologia en el diagnòstic de la tuberculosi.

Ponent: Dr. Juan Manuel Gómez  

Hospital de Mataró

17:30 - 18:30 Mesures de aïllament (qui?, quan?, com?,on? temps?...)

Ponent: Sra. Elena Vidal  

Hospital de Mataró

10-05-2016 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

15:30 - 16:30 Actualització del diagnòstic microbiològic de la malaltia i de la infecció tuberculosa.

Ponent: Dr. José Antonio Domínguez Benítez  

Hospital Germans Trias i Pujol

16:30 - 17:30 Estudi de contactes i Coordinació entre nivells assistencials al Maresme central.

Ponent: Sra. Mª Pilar Franco  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Rocio Pérez  

Hospital de Mataró

17:30 - 18:30 Tractament de La infecció tuberculosa latent

Ponent: Dr. Josep Anton Capdevila  

Hospital de Mataró

17-05-2016 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

15:30 - 16:30 Tractament de la malaltia tuberculosa. Bases racionals i futur.

Ponent: Dra. Clara Cabré  

Hospital de Mataró

16:30 - 17:30 Característiques particulars de la Tuberculosi en el VIH i el seu tractament.

Ponent: Dr. Lluís Force  

Hospital de Mataró

17:30 - 18:30 Tuberculosi a la infància. Fets diferencials.

Ponent: Dra. Lourdes Garcia  

Hospital de Mataró