imatge entitat
Filial del Maresme 
La nutrició en les persones grans. Tallers pràctics.

Tots els dimecres del 24 de febrer al 30 de març de 2016. Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró

Observacions: Objectius:
• Adquirir els coneixements necessaris per recomanar a la comunitat una dieta equilibrada i saludable.
• Adquirir els coneixements i habilitats pràctiques en el diagnòstic i el maneig dels estats de malnutrició o de risc de malnutrició més prevalents tant en l'àmbit de l'atenció primària, hospital d'aguts, residències i centres sociosanitaris.
• Relacionar la pràctica diària, centrada en casos, amb la informació científica disponible i fer-ne una lectura amb criteri crític i selecció de la informació més útil per a la nostra pràctica.
• Afavorir un entorn d'atenció compartida entre els diversos nivells assistencials i professionals implicats en l'atenció de les persones mal nodrides o en risc de malnutrició.

24-02-2016 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 EPIDEMIOLOGIA I EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA . DIETA EQUILIBRADA. TALLER

Ponent: Dr. Mateu Cabré  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Cristina Ferreiro  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Mònica Dicenta  

Hospital de Mataró

02-03-2016 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 AVALUACIÓ NUTRICIONAL. TALLER

Ponent: Dr. Mateu Cabré  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Cristina Ferreiro  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Mònica Dicenta  

Hospital de Mataró

09-03-2016 | 16:00 - 19:00 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

16-03-2016 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 SUPORT NUTRICIONAL. TALLER: CASOS CLÍNICS

Ponent: Dr. Mateu Cabré  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Cristina Ferreiro  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Mònica Dicenta  

Hospital de Mataró

16:00 - 19:00 SUPLEMENTACIÓ DIETÈTICA I SUPLEMENTACIÓ ARTIFICIAL. TALLER

Ponent: Sra. Cristina Ferreiro  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Mònica Dicenta  

Hospital de Mataró

23-03-2016 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 DISFAGIA. TALLER

Ponent: Sra. Alicia Costa  

Hospital de Mataró

30-03-2016 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 BIOETICA I NUTRICIÓ. TALLER

Ponent: Dr. Mateu Cabré  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Cristina Ferreiro  

Hospital de Mataró

Ponent: Sra. Mònica Dicenta  

Hospital de Mataró