L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Filial del Maresme 
XVI Curs de Ventilació Mecànica

Dijous 24 i divendres 25 de novembre de 2011. Sala d'actes i aula d'activitats de l'hospital de Mataró

Observacions: La Ventilació mecànica (VM) és un recurs terapèutic en els serveis d'Anestesiologia, Medicina Intensiva, Medicina d‘Urgències i Emergències, emergència prehospitalària i en els mitjans de transports medicalitzats.
Ens plantegem ajudar a adquirir habilitats i coneixements teòrics i pràctics bàsics que permetin utilitzar la VM en qualsevol circumstància inicial. La correcta realització de la VM està lligada a una pràctica que només s'aconsegueix amb el temps. Però sense uns coneixements teòrics previs, aquesta ventimació no es pot dur a terme d'una manera acurada.
Plantegem els continguts del curs des d'un vessant teòric i pràctic i està adreçat a metges i infermeria que desenvolupen la seva tasca professional en qualsevol dels serveis esmentats, essent especialment útil per als que s'incorporen en aquests serveis i per a aquells centres que no disposen d'UCI per tal de mantenir el pacient mentre no pot ser traslladat.
Hem tingut en compte, per al present curs, alguns suggeriments dels alumnes (prop dels 580 alumnes en el decurs dels anys). Les pràctiques, en grups reduïts, permeten una major interacció professor/alumne.

24-11-2011 | 08:30 - 20:00 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)

25-11-2011 | 08:30 - 20:00 | Sala d'actes i aula d'activitats de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, s/n (Mataró - 08304)