imatge entitat
Societat Catalana de Cardiologia 
Curs de Formació Continuada dels Primers Dilluns de Mes
SESSIONS D'ACTUALITZACIÓ EN CARDIOLOGIA CURS 2010-11

Del 4 d'octubre de 2010 al 2 de maig de 2011

Observacions: A les 18:30 hores hi haurà un refrigeri.
Activitat acreditada amb 3,3 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries/Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Per obtenir l'acreditació caldrà justificar una assistència mínima del 70% de les sessions (sis de les programdes en total).

04-10-2010 | Sala 3

19:00 - 22:00 Telemedicina a la insuficiència cardíaca crònica

Moderador/a:  Josep Comín i Colet  

Parc de Salut Mar-IMIM, Barcelona

Telemonitorització i promoció de l'autocura mitjançant telemedicina en pacients amb IC crònica: resultats de l'estudi CARME

Ponent:  Josep Lupón i Roses obrir document CARME CAtalan Remote Management Evaluation

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

Telemonitorització i teleintervenció en pacients amb IC crònica: desenvolupament i experiències del projecte iCOR

Cas clínic

Presentador/a:  John Alexander Ramírez obrir document Caso clínico Telemedicina

Parc de Salut Mar-IMIM, Barcelona

08-11-2010 | Sala 3

19:00 - 22:00 Ressonància Magnètica en Cardiologia

Moderador/a:  Francesc Carreras i Costa obrir document moderacio ressonància magnètica en cardiologia

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Estudi de la perfusió miocàrdica a la cardiopatia isquèmica: una alternativa al SPECT?

Ponent:  Sandra Pujadas obrir document Ressonància Magnètica en Cardiologia

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Utilitat de la CardioRM per l'estudi i valoració pronostica del pacient amb infart de miocardi

Cas clínic

Presentador/a:  Chi-Hion Li obrir document Cas clinic

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

13-12-2010 | Sala 1

19:00 - 22:00 Malalties del Pericardi

Moderador/a:  Jaume Sagristà i Sauleda obrir document Malalties del pericardi

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Concepte actual de taponament cardíac. Correlació clínica-ecocardiogràfica-hemodinàmica

Ponent:  Antoni Sánchez Hidalgo obrir document Concepte actual de taponament cardíac

Consorci Sanitari de Terrassa

Utilitat de l'estudi hemodinàmic i dels procediments invasius en el maneig de les malalties del pericardi

Ponent:  Joan Angel i Ferrer obrir document UTILITAT DE LA PERICARDIOCENTESI I DE L'ESTUDI hemodinàmic en el MANEIG DE LES MALALTIES DEL PERICA

Hospital Univesitari Vall d'Hebron, Barcelona

Cas clínic

Presentador/a:  Albert Alonso i Tello obrir document Cas clínic

Hospita Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

10-01-2011 | Sala 1

19:00 - 22:00 Diabetis i risc cardiovascular

Moderador/a:  Ramon Gomis de Barbarà  

Corporació Sanitària Clínic, Barcelona

El ris cardiovascular de la persona que té una diabetis

Ponent:  Josep Franch obrir document El risc cardiovascular de una persona que té una diabetis

CAP de Raval Sud, Barcelona

Malaltia Endotelial i alteracions metabòliques

Cas clínic

Presentador/a:  Amanda Jiménez obrir document Manejo del paciante diabetico con riesgo cardiovascular

Corporació Sanitària Clínic, Barcelona

07-02-2011 | Sala 3

19:00 - 22:00 Tractament de les taquicàrdies ventriculars

Moderador/a:  Enrique Rodríguez i Font  

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Arítmies ventriculars ambulatòries. Què fer amb un pacient amb extrasístoles/salves de TVNS des de la consulta externa, com estratificar el risc, i com i quan tractar.

Ponent:  Victor Bazán obrir document TRACTAMENT DE LES TAQUICÀRDIES VENTRICULARS ARÍTMIES VENTRICULARS AMBULATÒRIES

Parc de Salut Mar-IMIM, Barcelona

Arítmies ventriculars en el pacient ingressat a l'hospital. Que proves fer per estratificar el risc, quan i com tractar en fase aguda i a llarg termini. A qui ablació i a qui DAI.

Ponent:  Antonio Berruezo obrir document Arítmies ventriculars en el pacient ingressat a l'hospital Proves per estratificar el risc

Corporació Sanitària Clínic, Barcelona

Cas clínic

Presentador/a:  Chi-Hion Li Li obrir document cas clinic

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

14-03-2011 | Sala 8

19:00 - 22:00 Tractament percutani de la cardiopatia estructural. Més enllà dels stents i les pròtesis aòrtiques

Moderador/a:  Antoni Serra i Peñaranda  

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau - Parc de Salut Mar, Barcelona

Disfunció de pròtesis valvulars per fuita periprotèsica. Es el tancament percutàni el tractament d'elecció?

Ponent:  Eulogia García

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Prevenció dels fenòmens embòlics en la fibrilació auricular amb el tancament percutàni de l'orelleta esquerre. On estem?

Ponent:  Dabit Arzamendi

Massachussets General Hospital, Boston. Hospital de Sant Pau - Parc de Salut Mar, Barcelona

Tractament percutàni de la insuficiència mitral. Una alternativa a la cirurgía en el moment actual?

Ponent:  Eulogio García

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Presentació d'un cas de tractament percutàni d'insuficiència mitral amb dispositiu Mitra Clip

Presentador/a:  Dr. Eulogio García / Dr. Dabit Arzamendi

04-04-2011 | Sala 3

19:00 - 22:00 Hipòxia crònica: un dels possibles problemes de la cardiopata congènita a l'edat adulta

Moderador/a:  Jaume Casaldàliga i Ferrer obrir document Cardiopaties congènites de l'adult

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Situacions clíniques que generen hipòxia en l'adut amb cardiopatia congènita

Ponent:  Dra. Antonia Pijuan obrir document Situacions clíniques que generen hipòxia en l'adult amb cardiopatia congènita

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Hipòxia crònica: una cardiopatia congènita que esdevé malaltia multisistémica

Ponent:  Dra. M. Teresa Subirana obrir document HIPOXIA CRÒNICA

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Cas clínic

Presentador/a:  Dr. Ferran Rueda obrir document HIPÒXIA CRÒNICA: UN DELS POSSIBLES PROBLEMES DE LA CARDIOPATIA CONGÈNITA A L'EDAT ADULTA

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

02-05-2011 | Sala 3

19:00 - 22:00 Síndrome Coronària Aguda sense elevació persistent de l'ST: Nous antiagregants plaquetars i revascularització coronària

Moderador/a:  Rosa-Maria Lidón i Corbi  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Nous antiagregants paquetars en la SCASEST: Què aporten? Quan els hem d'utilitzar? Què hem de vigilar?

Ponent:  Magda Heras obrir document NOUS ANTIAGREGANTS: QUÈ APORTEN?,

Corporació Sanitària Clínic, Barcelona

Revascularització coronària en la SCASEST: A qui ? Quan ? Com ?

Ponent:  José A. Barrabés obrir document Revascularització coronària en la SCASEST:A qui? Quan? Com

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Cas clínic

Presentador/a:  María Sanz obrir document SCC. Cas Clínic

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona