imatge entitat
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge 
Congrés Nacional Radiòlegs Catalunya
Memorial Lluís Canosa

Dies 12, 13 i 14 de maig de 2011| La Llotja de Lleida - Palau de Congressos

12-05-2011 | La Llotja de Lleidad - Palau de Congressos | Av. Tortosa, 4 (Lleida)

08:00 - 08:45 Recepció i entrega de documentació

08:45 - 09:00 Salutació i presentació

09:00 - 09:30 Sala A - Genitourinari

Tema d'actualització - Infertilitat masculina. Estudi per la imatge

Ponent:  Dr. Pablo de la Torre Holguera

09:00 - 09:30 Sala B - Osteomuscular

Tema d'actualització - La radiologia simple en el diagnòstic del trauma esquelètic: Consells, trucs i reflexions

Ponent:  Dr. José Martel Villagrán

09:30 - 10:00 Sala A - Genitourinari

Tema d'actualització - Estudi radiològic del traumatisme del sistema urinari

Ponent:  Dra. Carmen Sebastià Cerqueda

09:30 - 10:00 Sala B - Osteomuscular

Tema d'actualització - Dolor crònic del turmell

Ponent:  Dr. Xavier Tomás Batlle

10:00 - 11:00 Sala A - Genitourinari - Curs de Refresc

Diagnòstic de l'endometriosi

Planificació quirúrgica

Ponent:  Dr. Pere Barri Soldevila

Unitat de l'ecografia. Diagnòstic inicial. Paper de l'ecografia 3D en la valoració del septerecte-vaginal

Ponent:  Dra. Mª Ángela Pascual Martínez

Paper de la RM. Estudi d'extensió

Ponent:  Dra. Amaya Martín Olóriz

10:00 - 11:00 Sala B - Osteomuscular - Curs de Refresc

Sacroileitis. De la clínica a la imatge

Sacroileitis a la consulta de Reumatologia. Què necessita el reumatòleg del radiòleg?

Ponent:  Dr. Sergi Ordoñez Palau

Aportacions de la gammagrafia en el diagnòstic de sacroileitis

Ponent:  Dra. Maria Jesús Díez Castro

La TC i RM en el diagnòstic i valoració de l'activitat

Ponent:  Dra. María Navallas Irujo

11:00 - 11:30 Descans - Cafè

11:30 - 12:30 Del Genoma a la Anatomia: imatge del càncer

Ponent:  Dr. Roberto García Figueiras  

12:40 - 13:30 Sala A

Comunicacions Orals

12:40 - 13:30 Sala B

Comunicacions Orals

13:30 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:20 Comunicacions Orals - Qualitat en Radiodiagnòstic

16:20 - 17:00 Inauguració Oficial

17:00 - 17:30 Descans - Cafè

17:30 - 18:00 Situació actual i visió del futur dels sistemes de qualitat en Radiologia

Ponent:  Sr. Evaristo Gutiérrez Jiménez  

18:00 - 18:30 Formació de posgrau en Radiologia. Espanya a Europa

Ponent:  Dr. José Ignacio Bilbao Jaureguizar  

18:30 - 19:00 Paraules del President

Ponent:  Dr. Francesc Ferrer Masip  

19:00 - 19:00 Visita guiada i recepció

13-05-2011 | La Llotja de Lleidad - Palau de Congressos | Av. Tortosa, 4 (Lleida)

08:30 - 09:00 Sala A - Pediatria

Tema d'actualització - Imatge cardíaca en Pediatria: TC versus RM

Ponent:  Dra. Amparo Castellote Alonso

08:30 - 09:00 Sala B - Vascular - Intervencionisme

Tema d'actualització - Tractament endovascular i percutani de les malformacions vasculars de parts toves

Ponent:  Dr. Jordi Villalba Auñón

09:00 - 09:30 Sala A - Pediatria

Tema d'actualització - Paper actual de la RM fetal

Ponent:  Dr. César Martín Martínez

09:00 - 09:30 Sala B - Vascular - Intervencionisme

Tema d'actualització - Selecció mitjançant tècniques d'imatge de RM i TC multimodals de pacients amb ictus agut candidats a tractament endovascular

Ponent:  Dr. Jordi Branera Pujol

09:30 - 10:30 Sala A - Pediatria - Curs de Refresc

Neurorradiologia Pediàtrica

Diagnòstic radiològic de la infecció intracranial en nens

Ponent:  Dra. Mónica Rebollo Polo

Epilèpsia pediàtrica: aproximació neurorradiològica

Ponent:  Dr. Ignacio Delgado Álvarez

09:30 - 10:30 Sala B - Vascular - Intervencionisme - Curs de Refresc

Vertebroplàstia. Tècnica i indicacions

Presentació d'estudi aleatoritzat comparant-la amb el tractament conservador (anàlisi de dolor i qualitat de vida)

Ponent:  Dr. Jordi Blasco Andaluz

10:30 - 11:00 Descans - Cafè

11:00 - 12:30 Taula Rodona : TC-PET. Integració clínica en tècniques multimodalitat

Moderador/a:  Dr. Ángel Gayete Cara  

Moderador/a:  Dra. Isabel Roca Bielsa  

Introductor/a:  Dr. Joan Castell Conesa  

Pulmó

Ponent:  Dr. Oscar Persiva Morenza

Ponent:  Dr. Marc Simó Perdigó

Cap i Coll

Ponent:  Dra. Sahyly Siurana Montilva

Ponent:  Dr. Carles Lorenzo Bosquet

Digestiu

Ponent:  Dr. Alberto Escudero Rodríguez

Ponent:  Dra. Maria Boronat de Ferrater

Limfoma

Ponent:  Dr. Agustí Álvarez Castells

Ponent:  Dr. Carles Lorenzo Bosquet

Mama

Ponent:  Dra. Esther Pallissa Núñez

Ponent:  Dr. Marc Simó Perdigó

Pediatria

Ponent:  Dr. Ignasi Barber Martínez de la Torre

Ponent:  Dra. Isabel Roca Bielsa

12:40 - 13:30 Sala A

Comunicacions Orals

12:40 - 13:30 Sala B

Comunicacions Orals

13:30 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:00 Sala A - Digestiu

Tema d'actualització - Diagnòstic i estadificació del càncer gàstric

Ponent:  Dr. Richard Mast Vilaseca

15:30 - 16:00 Sala B - Mama

Tema d'actualització - Correlació radiopatològica de les lesions proliferatives epitelials papilars: de la benignitat al carcinoma invasiu

Ponent:  Dra. Ana Rodríguez Arana

16:00 - 16:30 Sala A - Digestiu

Tema d'actualització - Valoració del tractament del carcinoma hepatocel·lular

Ponent:  Dra. Carmen Ayuso Colella

16:00 - 16:30 Sala B - Mama

Tema d'actualització - Qualitat en el procés global de la biòpsia percutània de mama. Score de Nottingham-Ellis i correlacció radiopatològica

Ponent:  Dra. Maite Villajos Fernández

16:30 - 17:30 Sala A - Digestiu - Curs de Refresc

Pancreatitis aguda: criteris d'Atlanta Revisitats

La visió del radiòleg i del cirurgià

La visió del cirurgià

Ponent:  Dr. Juli Busquets Barenys

La visió del radiòleg

Ponent:  Dr. David Leiva Pedraza

16:30 - 17:30 Sala B - Mama - Curs de Refresc

Lesions preinvasives: un repte de diagnòstic clínic, radiològic i terapèutic

La visió del clínic

Ponent:  Dra. Dolors Sabadell Mercadal

Paper de la Radiologia

Ponent:  Dra. Júlia Camps Herrero

17:30 - 18:00 Descans- Cafè

18:00 - 19:00 Difusió per RM. Aplicació en patologia tumoral toràcica i abdominal

Ponent:  Dr. Vincent Barrau  

19:00 - 19:50 Sala A

Comunicacions Orals

19:00 - 19:50 Sala B

Comunicacions Orals

21:30 - 21:30 Sopar del Congrés

14-05-2011 | La Llotja de Lleidad - Palau de Congressos | Av. Tortosa, 4 (Lleida)

08:30 - 09:00 Sala A - Tòrax

Tema d'actualització - CardioTC. Requisits bàsics

Ponent:  Dr. Fernando Fernández Alarza

08:30 - 09:00 Sala B - Neurologia

Tema d'actualització - Lesions vasculars de cap i coll

Ponent:  Dr. Manel de Juan Delago

09:00 - 09:30 Sala A - Tòrax

Tema d'actualització - Intervencionisme diagnòstic no vascular aplicable en patologia toràcica

Ponent:  Dr. Pedro Arguis Giménez

09:00 - 09:30 Sala B - Neurologia

Tema d'actualització - Hidrocefàlia crònica de l'adult

Ponent:  Dr. Alex Rovira Cañellas

09:30 - 10:30 Sala A - Tòrax - Curs de Refresc

La Radiologia en el tractament del càncer de pulmó

Nous tractaments en el càncer de pulmó

Ponent:  Dra. Remei Blanco i Guerrero

Diagnòstic per la imatge en les complicacions postquirúrgiques del càncer de pulmó

Ponent:  Dr. Albert Roque Pérez

Complicacions del tractament no quirùrgic del càncer de pulmó

Ponent:  Dra. Marta Andreu Magarolas

09:30 - 10:30 Sala B - Neurologia - Curs de Refresc

Malaltia metastàsica del raquis

Coordinador/a:  Dr. Carles Majós Torró

Paper del metge nuclear

Ponent:  Dra. Laura Rodríguez Bel

Paper del radiòleg

Ponent:  Dra. Sara Castañer Llanes

Visió clínica

Ponent:  Dr. Miguel Gil Gil

10:30 - 11:00 Descans - Cafè

11:00 - 11:50 Sala A

Comunicacions Orals

11:00 - 11:50 Sala B

Comunicacions Orals

12:00 - 13:15 Lectura de casos

Moderador/a:  Dr. Tomás Franquet Casas  

Tòrax

Ponent:  Dra. Lidia Canales Aliaga

Neurologia

Ponent:  Dr. Antoni Rovira Gols

Osteomuscular

Ponent:  Dr. Manuel Montero Jaime

Mama

Ponent:  Dra. Elsa Pérez Gómez

Abdomen

Ponent:  Dra. Nuria Rosón Gradaille

13:15 - 13:20 Lliurament de premis

13:20 - 13:30 Cloenda