imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs de Formació Continuada sobre habilitats comunicatives en la relació clínico–assistencial

Dies 20 i 22 de març de 2012| Sala 1|16:00h

20-03-2012 | Sala 1

16:00 - 17:00 Presentació del curs. Justificació del seminari. Metodologia Activa

17:00 - 18:30 Models de relació clínica

18:30 - 19:30 Divergència entre ideal/teoria i realitzar quotidana

19:30 - 20:30 Competència professional. Comunicació. Entrevista clínica

22-03-2012 | Sala 1

16:00 - 17:00 Etapes de la entrevista clínica

17:00 - 18:30 Exercicis de role playing

18:30 - 20:30 Presentació i discussió de casos. Creació de situacions diverses. Videogravacions.

20:30 - 21:00 Conclusions. Enquesta satisfacció per part dels alumnes i dels professors