imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs sobre anestèsia inhalatoria a baixos fluxes

Dies 17, 18 i 19 de gener de 2012|Sala 3|16:00h

17-01-2012 | Sala 3

16:00 - 20:00 Termodinàmica i dissolucions aplicades als gasos anestèsics. Exemples pràctics.

16:00 - 20:00 Descripció i peculiaritats de les actuals estacions d'anestèsia.

16:00 - 20:00 Farmacocinètica de l'oxigen i de l'anhídrid carbònic (CO2). Consum i producció. Absorció de CO2. Cal sodada. Característiques físiques i porductes de degradació.

18-01-2012 | Sala 1

16:00 - 20:00 Farmacocinètica de l'anestesia inhalatòria.

16:00 - 20:00 Comportament clínic dinàmic del circuit circular a fluxos mínims.

16:00 - 20:00 Utilització clínica i situacions especials.

19-01-2012 | Sala 3

16:00 - 20:00 Ventilació mecànica amb circuits ciruclars de gran volum (cirurgia hiperbàrica).

16:00 - 20:00 El software DMR. Càlcul de ventilació. Mètode M.A.A.S i càlcul del valor DIAL.