imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
Actualització en l'exploració física de la unitat pelvifemoral

Dies 30 i 31 de gener de 2014 | 8:30h | Sala 1 L'Acadèmia - Can Caralleu

Professor/a:  Pedro Rubio Montoro

Fisioterapeuta I Osteòpata del Centre de Fisioteràpia Cos Global. EU Gimbernat

Observacions: Límit de 22 inscripcions
Informació i Inscripcions:
Jéssica Cruz Demeyer
Mail: [email protected]
Web: www.scfisioterapia.cat

Preus soci de la SCBF: 180 euros
Preu no soci: 290 euros

30-01-2014 | Sala 1

08:30 - 14:00 Actualització en l'exploració física de la unitat pelvifemoral

Bases pel raonament clínic en el complexe lumbopelvifemoral

Palpació

Movilitat. Factors limitants. Diagnòstic diferencial. Valoració i tractament

15:15 - 19:30 Tests i proves clíniques.

Conceptes Previs

Test de sacroilíaca: sensibles/específics

Test dels polzes. Adaptacions.

Gossip's test

Test de downing

Test de compresió i distracció

31-01-2014 | Sala 1

08:30 - 10:30 Test de còccix

Tests posicionals

Test de movilitat

10:30 - 12:30 Tests de pubis

Tests posicionals

Test de movilitat

12:30 - 14:00 Test de la art. Coxofemoral

Test de patrick

Test de xoc femoroacetabular

Test de Thomas

Test de Ober

Prova del espetec

Test de Ludloff

Dolor resistit a 15º

Test de flexió resistida de Stinchfield

Test diferencial en extensió

Linea de Roser-Nelaton i utilització clínica

Test de Ryder i utilització clínica

15:15 - 19:30 Proves pel síndrome del piramidal

Test de flexió amb variants

Test en D/P

Test de Freiberg

Test de Pace i Test de Beatty

Test de Mirkin

Control motor. Tests i aplicacions clíniques

Casos Clínics