imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs sobre Metodologia del procés científic en Anestesiologia

Del 27 al 29 de gener de 2014| 9:00h.|Sala 5 L'Acadèmia Can Caralleu

27-01-2014 | Sala 5

09:00 - 09:15 Entrega de la documentació

09:15 - 09:30 Presentació del Curs

Presentador/a:  Joan Carles Ortiz Sagristà  

Fundació Puigvert

Presentador/a:  Sergi Sabaté Tenas  

Presentador/a:  Julián Roldán Osuna  

09:30 - 10:30 Què és l'Estadísitica?

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

10:30 - 11:30 Fases d'un anàlisi estadístic

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

11:30 - 12:00 Descans

12:00 - 14:00 Anàlisi exploratori de les dades

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

14:00 - 15:00 Dinar de treball

15:00 - 17:00 Introducció al SPSS

Ponent:  Sergi Sabaté Tenas  

16:00 - 17:30 Descans

16:30 - 18:15 Anàlisi exploratori de les dades (1)

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

18:15 - 18:30 Descans

18:30 - 20:00 Anàlisi exploratori de les dades (2)

Ponent:  Sergi Sabaté Tenas  

20:00 - 20:00 Fi de les activitats del dia

28-01-2014 | Sala 5

09:00 - 10:00 Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadísitica i importància de la mida mostral

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

10:00 - 10:30 Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant

Ponent:  Joan Carles Ortiz Sagristà  

Fundació Puigvert

10:30 - 11:00 Descans

11:00 - 12:00 Comparació de mitjanes

Ponent:  Joan Carles Ortiz Sagristà  

Fundació Puigvert

12:00 - 13:00 Comparació de proporcions

13:00 - 14:00 Correlació i regressió

14:00 - 15:00 Dinar de treball

15:00 - 16:30 Comparació de mitjanes

Ponent:  Joan Carles Ortiz Sagristà  

Fundació Puigvert

16:30 - 17:00 Descans

17:00 - 18:30 Comparació de proporcions

Ponent:  Sergi Sabaté Tenas  

Ponent:  Sergi Sabaté Tenas  

18:30 - 19:00 Descans

19:00 - 20:00 Correlació i regressió

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

52530399D

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

20:00 - 20:00 Fi de les activitats del dia

29-01-2014 | Sala 5

09:00 - 10:00 Regressió logística

Ponent:  Sergi Sabaté Tenas  

10:00 - 11:00 Regressió lineal i múltiple

Ponent:  Joan Carles Ortiz Sagristà  

Fundació Puigvert

11:00 - 11:30 Descans

11:30 - 13:00 Anàlisi de supervivència

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

13:00 - 14:00 Dinar de treball

13:00 - 14:00 Medicina basada en l'evidència: metanàlisi

Ponent:  Julián Roldán Osuna  

16:00 - 17:00 Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques.

Ponent:  Lluís Gallart  

Hospital Parc de Salut Mar

16:00 - 17:00 Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina

Ponent:  Roser Garcia Guasch  

17:00 - 18:00 Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació

Ponent:  Jorge Castillo Monsegur  

18:00 - 18:00 Clausura del Curs