imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs Teoricopràctic de maneig de la via aèria

10.11 i 12 de febrer i 10, 11 i 12 de març de 2014| 09:00 h.| Campus de Bellvitge

10-02-2014 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n 08097 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

09:00 - 09:30 Presentació del Curs

Presentador/a:  Rosa Ana Sabaté Garcia  

09:30 - 11:30 Taller 1: Anatomia via aèria. Via aèria quirúrgica sobre cadàver

Anatomia de la via aèria

Ponent:  Joan Moya Amorós

Dissecció de la via aèria

Ponent:  R. Ramos

Ponent:  I. Macià

Via aèria quirúrgica

Ponent:  M. Mañós

Ponent:  R. Ramos

Ponent:  I. Macià

Pràctiques sobre cadàver

11:30 - 14:00 Taller 2: Valoració aèria

Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria

Ponent:  E. Massó

Algoritme de maneig de la via aèria difícil de la SCARTD

Ponent:  Albert Pi López

Casos clínics

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:00 Taller 3: Mascareta laríngea

Avenços en mascareta laríngia

Ponent:  C. Martin Castro

Mascaretes laríngies de rescat: Fastrach i C-Trach

Ponent:  Xavier González Compta

Maneig de la via aèria a urgències

Ponent:  M. Koo

Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius

11-02-2014 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n 08097 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

09:00 - 14:00 Taller 4: Fibrobroncoscòpia

Què hi ha de nou amb la fibrobroncoscòpia?

Ponent:  A. Villalonga

Intubació oral amb fibroscopi

Ponent:  Ricard Valero Castell

Intubació nasal amb fibroscopi

Ponent:  J. M. Castro

Pràctiques d'intubació amb fibrobroncoscopi

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:00 Taller 5: Videolaringoscopis

Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb canal

Ponent:  P. Casals

Videolaringoscopis sense canal

Ponent:  P. Vila

Pràctiques amb els diferents dispositius

12-02-2014 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n 08097 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

09:00 - 14:00 Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials

Maneig de la via aèria a pediatria

Ponent:  E. Andreu

Ponent:  Erika Schmucker Agudelo

Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estòmac ple

Ponent:  Immaculada Camprubí Socials

Maneig de la via aèria en la pacient embarassada

Ponent:  R. Borràs

Casos clínics

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 18:30 Intubació i ventilació unipulmonar

Ponent:  Rosa M. Villalonga Vadell  

Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quiròfan

Ponent:  C. Añez

Extubació en el pacient crític amb via aèria difícil. Factors predictius. Tècniques de rescat de la via aèria

Ponent:  T. Gracia

Casos clínics

18:30 - 20:00 Taller 7: Maneig pacient politraumatitzat

Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergència

Ponent:  I. Ornaque

Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques

20:00 - 20:00 Cloenda del Curs

10-03-2014 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n 08097 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

09:00 - 09:30 Presentació del Curs

09:30 - 11:30 Taller 1: Anatomia via aèria. Via aèria quirúrgica sobre cadàver

Anatomia de la via aèria

Dissecció de la via aèria

Via aèria quirúrgica

Pràctiques sobre cadàver

11:30 - 14:00 Taller 2: Valoració aèria

Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria

Algoritme de maneig de la via aèria difícil de la SCARTD

Casos clínics

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:00 Taller 3: Mascareta laríngea

Avenços en mascareta laríngia

Mascaretes laríngies de rescat: Fastrach i C-Trach

Maneig de la via aèria a urgències

Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius

11-03-2014 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n 08097 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

09:00 - 12:00 Taller 4: Fibrobroncoscòpia

Què hi ha de nou amb fibroboncoscòpia?

Intubació oral amb fibroscopi

Intubació nasal amb fibroscopi

Pràctiques d'intubació amb fibrobroncoscopi

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:00 Taller 5: Videolaringoscopis

Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb canal

Videolaringoscopis sense canal

Pràctiques amb els diferents dispositius

12-03-2014 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n 08097 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

09:00 - 14:00 Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials

Maneig de la via aèria a pediatria

Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estòmac ple

Maneig de la via aèria en la pacient embarassada

Casos clínics

14:00 - 15:30 Dinar de Treball

15:30 - 18:30 Intubació i ventilació unipulmonar

Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quiròfan

Extubació en el pacient crític amb via aèria difícil. Factors predictius. Tècniques de rescat de la via aèria

Casos clínics

18:30 - 20:00 Taller 7: Maneig pacient politraumatitzat

Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergència

Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques

20:00 - 20:00 Cloenda del Curs