imatge entitat
Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona 
Sessió de comunicacions científiques de Cirurgia

Dijous, 21 de març de 2013- Seu Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

Moderador/a:  Antoni Codina Barreras

21-03-2013 | Sala Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona | C./ Campcardós, 37-39 (Girona)

18:30 - 20:30 Jornada de comunicacions científiques

Diagnòstic i tractament de l´esofagitis per càustics

Presentador/a:  Josep Roig Garcia

Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Eva Artigau Nieto

Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Manel Puig Costa

Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Jordi Gironès Vilà

Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  José Ignacio Rodríguez Hermosa

Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Alejandro Ranea Goñi

Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Margarida Casellas Robert

Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Estat actual del tractament de l´apendicits aguda

Presentador/a:  David Julià Bergkvist

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Núria Gómez Romeu

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Marcel Pujadas de Palol

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Adam Martin Grillo

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Francesc Olivet Pujol

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Ramón Farrés Coll

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Elisabet García Moriana

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Juliana González Londoño

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Antoni Codina Cazador

Unitat de Cirurgia de Cirurgia Colorectal de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Pancreatitis aguda greu: definició actual i nou enfocament terapèutic mínimament invasiu

Presentador/a:  M. Teresa Albiol Quer

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Santiago López Ben

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Laia Falgueras Verdaguer

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Ernesto Castro Gutiérrez

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Julia Gil García

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Anna Pigem Rodeja

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Antoni Codina Barreras

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Joan Figueras Felip

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Presentador/a:  Joan Figueras Felip

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.