imatge entitat
Filial del Vallès Oriental 
Curs d'Urgències d'Atenció primària

Del 13 de gener al 24 de febrer de 2011

13-01-2011 | Sala d'actes del Centre de Medicina Avançada del Vallès (CEMAV) | carrer d’Agustí Vinyamata, 7-9-11 (Granollers)

21:00 - 22:00 Patologia abdominal: abdomen agut, còlic nefrític , hemorràgies digestives

Ponent:  Artur Domínguez Bachs  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Josep Oliveras Cuquet  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Enric Grau Comas obrir document DOLOR ABDOMINAL: -Maneig a urgències de l'atenció primària.

Metge resdient de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

20-01-2011 | Sala d'actes del Centre de Medicina Avançada del Vallès (CEMAV) | carrer d’Agustí Vinyamata, 7-9-11 (Granollers)

21:00 - 22:00 Cardiologia I: cardiopatia isquèmica, codi IAM

Ponent:  Fina Romanyà Jaume  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Sonia Escribano Gonzalo  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Jordi Espina Ordeix obrir document SíNDROME CORONàRIA AGUDA

Metge resident de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

27-01-2011 | Sala d'actes del Centre de Medicina Avançada del Vallès (CEMAV) | carrer d’Agustí Vinyamata, 7-9-11 (Granollers)

21:00 - 22:00 Cardiologia II: taquiarítmies i bloqueigs

Ponent:  Rafa Martínez Martínez obrir document Maneig de las arítmies en urgÈncies a l'AP

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Jordi Martí Llobet  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Andrea Cuéllar Martínez  

Metge resident de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

03-02-2011 | Sala d'actes del Centre de Medicina Avançada del Vallès (CEMAV) | carrer d’Agustí Vinyamata, 7-9-11 (Granollers)

21:00 - 22:00 Respiratori: asma, insuficiència respiratòria, TEP

Ponent:  Rosa Vila Rigat  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Lydia Roig Remon obrir document MANEIG URGENT DE LA DISPNEA A L' ATENCIÓ PRIMÀRIA

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Karen Pfluker Espinosa  

Metge resident de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

10-02-2011 | Sala d'actes del Centre de Medicina Avançada del Vallès (CEMAV) | carrer d’Agustí Vinyamata, 7-9-11 (Granollers)

21:00 - 22:00 Neurologia I: cefalea i AVC

Ponent:  Judit Alsina Massana  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Mª José Manzano López  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Maite Arteaga Salinas obrir document NEUROLOGÍA I:CEFALEAS Y CÓDIGO ICTUS

Metge resident de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Albert Borràs Andújar obrir document Curs d'Urgències d'Atenció Primària Pediatria

Metge resident de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

17-02-2011 | Sala d'actes del Centre de Medicina Avançada del Vallès (CEMAV) | carrer d’Agustí Vinyamata, 7-9-11 (Granollers)

21:00 - 22:00 Neurologia II: mareig i alteracions de consciència

Ponent:  Lorena Font Alloza  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Eulàlia Rimblas Cabrera  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Denis Corrales Montoya  

Metge resident de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

24-02-2011 | Sala d'actes del Centre de Medicina Avançada del Vallès (CEMAV) | carrer d’Agustí Vinyamata, 7-9-11 (Granollers)

21:00 - 22:00 Pediatria

Ponent:  Joan Carles Herrero Ramos  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Israel Casarejos Palo  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Ana Turnes Paredes  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga

Ponent:  Néstor Martínez Amador  

Metge de medicina familiar i comunitària. ABS La Garriga