imatge entitat
Filial del Maresme 
4ª Jornada en malalties cròniques
Novetats en el maneig de la Diabetis Mellitus tipus II

13 de novembre de 2014. Sala d'actes de l'hospital de Mataró

Observacions: Des de la Filial del Maresme de l' Acadèmia i el Servei de Medicina Interna de l' Hospital de Mataró, amb la col·laboració de la Unitat d'Endocrinologia del Consorci Sanitari del Maresme, s'ha organitzat la Quarta Jornada en Malalties Cròniques.
L'objectiu general de la jornada és debatre i aprofundir en el coneixement de la diabetis mellitus tipus 2, amb interès en el diagnòstic i tractament, les seves complicacions, i reflexionar sobre models organitzatius per la millora de la qualitat d'atenció dels pacients amb diabetis i les seves complicacions.
Està adreçada a metges, infermeres, i altres professionals de la salut; de tots els nivells: atenció hospitalària, centres sócio-sanitaris i especialment per als professionals de l'atenció primària.
Aquesta Jornada.
N'és promotora la Filial Maresme de l'Acadèmia. També rep el Suport de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

13-11-2014 | Sala d'actes de l'hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (08304)

09:15 - 10:55 Abordatge de la Diabetis mellitus tipus 2 en atenció primària i especialitzada.

Ponent: Dr. Dídac Mauricio Puente  

Cap del Servei d’Endocrinologia de l’HUGTiP. ICS. Badalona

Ponent: Dra. Cristina Serrano  

Metge de família. CAP Cirera Molins. CSdM. Mataró.

Ponent: Dr. Manel Mata  

Metge de família. CAP Mina. ICS. Barcelona.

Ponent: Sra. Joana Ramon  

CAP la Riera. ICS. Mataró

11:45 - 13:45 Complicacions cròniques en la diabetis: pluripatologia.

Ponent: Dr. Josep Franch Nadal  

CAP Raval Sud. ICS. Barcelona

Ponent: Sr. Jordi Viadé  

Unitat del peu diabètic de l’HUGTiP. ICS. Badalona.

Ponent: Sr. Antoni Roqué Mesenguer  

Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Mataró. CSdM. Mataró.

Ponent: Dr. Antonio Rodríguez  

CAP Anglès. ICS. Anglès.

15:30 - 14:00 Acte de cloenda de la Jornada i Conferència Inaugural del curs acadèmic

Conferenciant: Dra. Mireia Mora  

Endocrinòloga de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona